07/09/2017

My Finnish Bucket List / Co chci udělat, než opustím Finsko

It is true. Next summer we pack all our stuff and leave this beautiful and complicated country. And becasue I am who I am and this was trully important part of my life, I decided to make it all more fun, and part with Finland in a proper and unforgettable goodbye.

Je to tak. Příští léto sbalíme svých pět švestek a opustíme tuhle krásnou a složitou zemi. A protože to byla velmi důležitá životní etapa, rozhodla jsem se pořádně se s Finskem rozloučit, tak ,abych na něj nikdy nezapomněla.
(Česky níže)

I have created my own Finnish "BUCKET LIST", a list of things I have never tried and I would love to (either for pleasure, or out of other masochistic reasons :) ). Some of the points are trully going to my core, appealing to my fears and inner blocks, so if I manage to go through with them, I will be pushing my envelope quite efficiently :)

I will not prolong it any more. Here it is. Before I move out of Finland, I'd like to:
 • see Aurora Borealis in Lapland,
 • visit St. Petersburg,
 • sing a Finnish song at the karaoke bar in Helsinki,
 • skate at the main station Rautatientori in Helsinki while listening to Christmas carols,
 • visit the Finnish National Theater and see a ballet performance,
 • round the whole Tuusula lake on cross-country skis (and on a bicycle, not necessarily at once :))
 • roll around in the snow after sauna,or have a dip in the ice water,
 • have a ride at the wooden roller coaster in Linnanmäki (Am terrified just thinking about it, but how great it would be, if I made it?!)
 • get a tattoo (same comment as previously!),
 • see a live moose (not sure if I can anyhow influence that one, so it does not really count...)
 • climb up to the Olympic stadium tower (Olympiastadion) and look around.
Wait for the articles tagged with "FINNISH BUCKET LIST". I will not leave the experiences only to myself!

ČESKY:

all pics by Mojmír Fogh Nebel Fogh Photography
Vytvořila jsem si svůj vlastní Finský "BUCKET LIST" (pokud někdo ví, jak toto anglické slovní spojení elegantně přeložit do češtiny, pište, prosím, do komentářů. Tedy seznam věcí, které jsem ještě nikdy nezkusila a ráda bych (ať už pro potěchu, či z jiných, masochistických důvodů). Některé položky jdou v mém případě opravdu až na kost a pokud se odvážím, překonám tím doslova sama sebe.


Nebudu to prodlužovat, tady to je. Než se odstěhuju z Finska, ráda bych:
 • uviděla v Laponsku polární záři,
 • navštívila Petrohrad,
 • zazpívala si jednu finskou písničku v karaoke baru v Helsinkách,
 • zabruslila si u hlavního nádraží v Helsinkách za zvuku vánočních koled,
 • navštívila Finské národní divadlo a shlédla balet,
 • objela na běžkách (a na kole) celé jezero v Tuusula (ne nutně najednou :) ),
 • se vyválela po sauně ve sněhu, nebo se namočila do ledové vody,
 • se svezla na dřevěné horské dráze v Linnanmäki (mám strach jen na to myslím, ale nebylo by fakt úžasné, kdybych to dokázala?!)
 • si nechala udělat tetování (stejný komentář jako výše!)
 • uviděla živého losa (nevím, jestli zrovna tohle můžu nějak ovlivnit, takže se to spíš nepočítá...)
 • vylezla na věž sportovního stadionu Olympiastadion v Helsinkách a rozhlédla se po okolí,

Čekejte na články označené štítkem "FINNISH BUCKET LIST". Nenechám si ty zážitky jen pro sebe!

No comments: