10/11/2013

Pregnancy in Finland / Těhotenství ve Finsku

Pregnancy in Finland - how I felt and what was happening with me. Comparing Finnish and Czech reality. 

Těhotenství ve Finsku - jak jsem to prožívala a co se se mnou dělo. Srovnání Finska a české republiky.
(Česky níže)

Dear women, what to do, if you live in Finland (in Helsinki) and a pregnancy test suddenly tells you that you're pregnant? 

Thanks to a happy chance, I had an opportunitty to try out examination either in the Czech Republic as well as in Finland, and hence I would like to share practical information and give some comments.

I found out that I was pregnant while visiting my parents and because my step-mother is agynecological nurse, I got a free examination. They took my blood, made me an ultrasound (which prooved that I am pregnant 5 weeks and 1 day (5+1) and examinate my cervix - I would say that it was standart procedure, same as at any other gynecologist in the Czech republic. I just had to pay the blood test (directly at the lab, for 221,- Czech crowns).

In Finland everything goes a bit different and kind of slower, I would say. 
First important difference is in the whole health care system - as a field of obstetrics (midwifery), pregnancy and care for mothers and newborns is strictly separated from the health care. The whole district is called NEUVOLA. So to explain that, when you find out, that you are pregnant, you do not contact your gynecologist (or your general practitioner). Everything that is connected to your pregnancy, you discuss with the NEUVOLA nurse and doctor who are assigned to you (or on the NEUVOLA phone). 

Nurses in Finland have greater responsibilities than those in the Czech Republic, and an initial contact regarding your health problems is usually made by a phone call with a nurse. (If you do not bleed heavily, have heart attack or broken leg, which of course requires calling an ambulance right away). Nurse you talk to gathers all the information needed and decides, if you need to see doctor or not (in which case she gives you some recommendations).
I happened to have a difficulties with my left ear and had not seen a doctor at all. I kept on calling to the nurse and buying more and more products from the pharmacy.
I recommend you not to belittle your troubles and if you really want to see a doctor, insist on it. It will not happen automatically.
Services and personal visits are partially charged. You do not pay on the spot, but will receive an invoice by mail, approximately one week after the examination - with a monthly payment period.

So what you should get prepared for while being pregnant in Finland:
 • You will see doctor mainly if you have some troubles or something goes wrong. If your pregnancy goes well and according to the standarts, your first appointment with doctor waits for you at the 26th week of the pregnancy. Of course, in case of any complications (bleeding, pain, etc.) you call to Neuvola hospital or Maternity clinic and you get all the treatment needed. For each extra examination you pay a standart sum of 27,50euro - in the year 2013)
 • throughout whole pregnancy you are regularly visiting your "Neuvola Midwife". First appointment is usually scheduled for the 9th week of pregnancy and repeats evry 4 to 6 weeks. During your first meeting she (nurses in Neuvola are mainly women) gives you your  Äitiyskortti (including detailed information on your pregnancy and labour - such as weight, size of your utterus, heartbeat of the baby, ... in different stages of pregnancy), gives you some detail information and advice on what to (or not to) eat and do and takes your family and personal anamnesis (Finns emphasis on the food and your personal anamnesis). You can ask her anything you need related to your pregnancy. If you remember the date of your last period, you do not get any examination. During all the other appointments nurse measures your weight, blood pressure, sugar and proteins in your urine and listens to the heartbeat of the baby - using Doppler
 • after your first meeting with Neuvola midwife, you are scheduled for laboratory examination - blood and urine test of pregnancy (around 10th week of pregnancy).
 • by the law you can have 2 ultrasound examinations during your pregnancy - first one in the 12th or 13th week of pregnancy, second one in the 20th or 21st week of pregnancy (so called "big ultrasound", where they measure the baby and tell parents, if pregrancy goes well and baby grows well). You do not pay for these two procedures. However, if you want to pass one more ultrasound - earlier or later in the pregnancy, you have to visit a private gynecologist, who charges around 100eur per an appointment (information given by my Finnish friend.
 • all the communication between you and "Neuvola" is followed by mail - dates of the appointments with doctor or for an ultrasound and all the results are always mailed to you in the letter. This way you get the suggested date reminded by letter, having a chance to change it by phone. In some cases your Neuvola nurse is also calling you to make sure that you will come. It is very professional and comforting. (At least for me!).
 • initial contact with emergency service mainly begins by phone. Even though you can go personally to the hospital, women prefer to call and get some advice over the phone first. I personally was couple of times calmed down that this kind of bleeding or pain is normal. It was suggested to me to wait if it gets worse, and in that case call again or come. It was not necessary. You pay 27,50eur (in 2013) for each extra examination, even in case of emergency.
Important contact information (Helsinki):
 • Äitiysneuvola (first phone number to call after discovering the pregnancy. You can choose health care centre closest to the place you live in.)
 • Kätilopisto, Naistenklinikka, Hospital in Jorvi (3 maternity hospitals in Helsinki, who also provide emergency services. Contact them in case of complications or worries regarding the progress of your pregnancy).
More information on www.hel.fi (in Finnish).

ČESKY:

Milé ženy, co dělat, pokud žijete ve Finsku (resp. v Helsinkách)  a z těhotenského testu na vás vykouknou dvě čárky?

Já jsem díky šťastné náhodě měla možnost vyzkoušet počáteční vyšetření jak v České Republice, tak ve Finsku, a ráda bych se podělila o praktické informace a postřehy.

To, že jsem těhotná, jsem zjistila na návštěvě u rodičů a jelikož má nevlastní máma je gynekologická sestra, od paní doktorky jsem jako dárek získala vyšetření zdarma. Hned mi byla odebrána krev, proveden ultrazvuk, díky kterému byl zjištěn věk plodu 5+1 (tedy 5 týdnů a 1 den) a také proběhlo klasické vyšetření děložního hrdla a tak podobně. Standartní proces, tak jak by to probíhalo u všech jiných příchozích nastávajících maminek, řekla bych. Až na to, že vyšetření HcG v krvi jsem si zaplatila sama (přímo v laboratoři, za 221,-Kč).

Ve Finsku však, zdá se, všechno probíhá o něco pomaleji a trochu jinak, než u nás. 
První důležitý rozdíl tkví v tom, že oblast porodnictví, těhotenství a péče o matku a novorozence je zcela oddělena z klasického zdravotnického systému; celému "oddělení" se říká NEUVOLA. Ve chvíli kdy jste těhotná, kontaktujete Neuvolu, nikoli svého praktického lékaře (který je zároveň Váším gynekologem, ale o tom někdy jindy), a vše, co se týká Vašeho těhotenství a miminka, konzultujete se svou Neuvola zdravotní sestrou.

Zdravotní sestry mají ve Finsku daleko více kompetencí a zodpovědnosti než České RepubliceCelý systém je nastaven tak, že v případě jakéhokoli zdravotního problému (pokud to není akutní krvacení nebo zlomená noha, či jiný případ, pro který rovnou voláte 112), voláte do nemocnice a hovoříte se sestrou. Ta, na základě podaných informací, rozhodne, zda je nutná osobní návštěva, popřípadě setkání přímo s lékařem. Mně se tak stalo, že jsem víc jak týden neslyšela na levé ucho a k lékaři jsem se vůbec nedostala. Problém jsem nakonec vyřešila díky přípravku, který jsem zakoupila v lékárně, poté, co mi sestra řekla, ať jdu do lékárny a poradím se s nimi. Mé doporučení zní: "Nebagatelizujte své obtíže a popisujte přesně, co vám je. Pokud chcete rovnou k lékaři, tak na tom trvejte a nespoléhejte, že budete objednáni automaticky."

Poskytované služby jsou částečně zpoplatněny. Neplatíte na místěFaktura Vám příjde poštou domů, a to zhruba týden po vyšetření, s měsíční splatností.

A jak to tedy vypadá v průběhu těhotenství? Připravte se na to, že:
 • lékaře uvidíte pouze v případě, že máte nějaké obtíže. V případě, že těhotenství probíhá standartně a bez komplikací, první vyšetření u lékaře Vás čeká až v 26.týdnu těhotenství. Samozřejmě v případě komplikací (krvácení, bolest, atp.) voláte do Neuvola nemocnice a v případě potřeby se Vám dostane vyšetření a potřebné péče (za každé extra vyšetření zaplatíte standartní poplatek 27,50eur - informace z roku 2013)
 • i když nepotkáte lékaře, od počátku až do konce těhotenství jste v pravidelném kontaktu se svou "Neuvola zdravotní sestrou". První setkání probíhá kolem 9. týdne těhotenství, poté se opakuje každých 4 až 6 týdnů. Na prvním setkání Vám sestřička vystaví Vaši Äitiyskortti (těhotenská průkazka) a podá velmi detailní informace o tom, co jíst, a co nejíst, co dělat a co radši nedělat a zapíše si detailně Vaši rodinnou a osobní anamnézu (Finové kladou velký důraz na skladbu jídla a také na nemoci proběhlé, velká část setkání se tedy týká toho). Můžete se jí na cokoli zeptat či se s ní poradit. V případě, že si pamatujete datum své poslední menstruace, nijak Vás sestřička nevyšetřuje (pokud si nepamatujete, pomocí vnitřního ultrazvuku zjistí stáří plodu, aby mohla zapsat délku těhotenství). Na každém dalším setkání sestra vždy měří Vaši váhu, krevní tlak, cukr a bílkoviny v moči a poslouchá s Vámi srdíčko novorozence pomoci Dopplera.
 • po prvním setkání s Neuvola sestrou jste objednaní na odběr krve a moči (tedy kolem 10. týdne těhotenství).
 • ze zákona máte nárok na 2 ultrazvuky - první proběhne v 12. či 13.týdnu těhotenství (sestra, či lékařka obsluhující ultrazvuk vám potvrdí, že miminko roste, tak jak má a je tam, kde má být) a druhý v 20. či 21.týdnu těhotenství (tzv. "velký ultrazvuk", v rámci něhož miminko změří a zkontrolují, zda se všechny orgány vyvíjejí tak, jak mají). Za tyto ultrazvuky neplatíte žádný poplatek. V případě, že byste chtěly absolvovat ultrazvuk dříve, je to možné u soukromého gynekologa, za poplatek okolo 100eur (informaci mám od kamarádky Finky). 
 • veškerá komunikace mezi Vámi a "Neuvola" probíhá také korespondenčně - tedy termíny ultrazvuků, termín vyšetření u lékaře,výsledky vyšetření krve atp. Vám vždy příjdou v dopise tak týden či dva předem, nebo Vás kontaktuje telefonicky Vaše Neuvola zdravotní sestra.
 • úvodní kontakt s pohotovostí probíhá zpravidla telefonicky. I když je možné vydat se hned osobně, ženy většinou první volají. Sestra poté na základě informací, které jí dáte, rozhodne, co dál. Já osobně jsem takto byla několikrát uklidněna, že toto krvácení nebo tato bolest jsou normální, a bylo mi doporučeno, abych vyčkala, jestli se to nezhorší, a v případě, že ano, abych znovu zavolala. Nebylo to potřeba. I za tato extra vyšetření se platí 27,50eur (v roce 2013).
Důležité kontaktní informace (Helsinky):
 • Äitiysneuvola (první telefonní číslo, na které voláte, poté co zjistíte, že jste těhotná. Můžete si také rovnou samy vybrat polikliniku, na kterou budete docházet - podle místa bydliště tu, která je vám nejblíže.)
 • KätilopistoNaistenklinikkaNemocnice v Jorvi (3 porodnice v Helsinkách, provozují i pohotovost, kterou kontaktujte v případě komplikací v těhotenství či obav, že něco není v pořádku).


A další informace na www.hel.fi (Finsky).

  No comments: