28/10/2017

Tuusulan Pääkirjasto

Main library in Tuusula and why I love it... Pictures are included!


Hlavní knihovna v Tuusula a proč ji miluju... Fotky!

(Česky níže)

There are not many places to go to with children in Tuusula-Hyrylä when it is chilly or rainning outside. Not many kids-friendly cafeterias or restaurants here (well, not many cafeterias and restaurants by general) and they are slowly fading away... Apart from those around the lake Tuusula, of course.

But the main library will never let you down. It belongs to the group KIRKES (libraries in Tuusula, Jarvenpää, Mäntsälä and Kerava), not the Helsinki library group, so you will need new library card issued if you want to use it.

It is located right at the main bus station in Tuusula (called Hyrylänasema) and next to the health centre (fin. Tuusulan terveyskeskus).

Check out webpage of Tuusulan Pääkirjasto (in Finnish) and also the online catalogue for KIRKES (in Finnish, Swedish and English) . 

check-out automat for a self service
I have spent there fair amount of my free time, with or without kids. We usually ended there up after visiting some nearby playground, when we needed to use a bathroom :) Not sure if it is ok (meaning according to the Finnish "rules"), but right after the first visit of the local loo, we became regural customers and Juraj feels there at home...so  much that he usually starts to undress and take his shoes off right behind the main entrance. "At home we take our shoes and jackets off too, mum! Right?!"

So why is this such a nice place to visit:

Clean toilets 

Obviously, this was gonna be my first point, as toilets were the first thing that lured us in at the first place. They have also non-barrier entrance and a non-barrier toilet... Keys are laid on the counter.

Awesome and comfortable Children section

Little tables with cute little chairs that can hold even my adult bottom, little upholstered sofas, some toys, rocking horse...and so many beautiful children books, including whole section on Zdeněk Miller's Mole (fin. Myyrä), Tove Jonasson's Moomie, Mauri Kunnas's Mr. Clutterbuck and many more... Everything divided by a name of an author or by a topic. 

DVD's in the children section
Right in the middle of the book section there are also DVD's and audiobooks displayed, everything tagged by a Finnish title (so our Mole would be obviously under MYY which stands for Myyrä)... 

And there is also a place reserved for board games with a big rounded table... Yeah! You do not have to borrow the game home. You can just come and play it right at the library.

Children section far behind Juraj
The only thing missing is some place for toddlers and babies to hang around. For example a corner with a carpet would be awesome.

I was visiting the place with both kids since Lucia was around 1 month old. And when she started to crawl I had to start dressing her accordingly (into old baggy dark colored clothes I meant to throw away) because we always ended up wiping all the floors and dusty spaces under shelfs.

Friendly and helpful staff

new display on this year's Nobel price winner
Nice and friendly people make half of the good review. Staff in this library is always helpful, and able to give you an advice. They can help you choose a book or use scanner or a copy machine. 
Even though they are usually shy in English, they at least try.

They do not mind kids walking around and talking (no running and screaming though!) and breastfeeding is not any issue at all in there (although I was very very decent while doing it).

You can feel that they care. The place is clean, books are in the impeccable order, and they are always up to something new. I for example love that they make thematical displays or  exchange book recommendations frequently and according to what is happening in the cultural world in and out of Finland.

Free wi-fi and enough computers to use

I have decided to turn this place into my "office" when I have an evening off. Opening hours are very friendly (monday to thursday until 20.00), so I can easily grab my laptop and head in there as soon as Robert gets home from work.

Local wi-fi is very good and fast and if you want, you can use computers, one of them even equiped with a scanner, and a copy machine (0,20€ for one black and white A4 page, one side, in 2017...you can pay with your credit card).

Quite well supplied shelf with English books

English fiction
English books are quite alright here. In the middle of the library you will find couple of shelves filled with fiction in English. The sources are little out-dated (although once in a while pops in a new one - last time I noticed Bridget Jones's baby :) did not borrow it, though), but if you really try, you find something nice to read.

You can grab from the shelf for example Agatha Christie, Charlotte Brönte, Jane Austin, John Grisham, John Irving, Paulo Coelho, Stephen King... and there are numerous romance and detective stories.

I even found The Martian (which was awesome to read and I highly recommend) and was very disturbed when I spotted 50 shades of Grey right next to James Joyce's Ulysses... Well... Eh?! :))

English fiction
Technical and professional books are (unlike fiction) divided by subject and distributed around the library. So if you are looking for example for Carl Gustav Jung in English, check out Psychology section and hope that it is there.

Or... 
If you're looking for something specific, check in advance their online catalogue. You can even order books from around the whole Finland - either on the spot at the counter or comfortably online from home. It will cost you couple euro, but in my opinion it is worth it.

Interesting events and fun activities not only for children

Teddy bears, welcome to a doctor check up
There are plenty of fun events happening in the main library in Tuusula (as well as in other two libraries in Tuusula - in Jokela and in Kellokoski.


  • You can sign up into weekly muskari classes. 
  • They organize once a month story reading (fin. Satutuntifor 3 to 6 years old children. On top of that on the 18th October library took part in the Day of Fairytales, i.e. satupäivä, and organized evening reading for children. 
  • You can bring your children into a library cinema (fin. Kirjastokino)
  • Once in a while you can bring over your stuffed toys and they are able to spend a night in the library. The staff is taking pictures and posting them online for kids to see. It is very sweet and hilarious! Check out the pictures posted on their facebook page. In couple days there will also provide a "doctor check up" for your stuffed toys. :)
ČESKY:

old books to sell out for 20 cents a piece
V Tuusula - Hyrylä není mnoho míst, kam jít s dětmi, když je chladno nebo upršeno. Nemáme tu mnoho restaurací nebo kaváren, které jsou vhodné pro děti (nebo prostě kaváren a restaurací obecně) a i ty pomalu mizí ... Kromě těch kolem jezera Tuusula, samozřejmě. 

Hlavní knihovna v Tuusule vás však nikdy nezklame. Patří do skupiny KIRKES (knihovny v Tuusula, Jarvenpää, Mäntsälä a Kerava), nikoliv do skupiny knihoven v Helsinkách. K jejímu využití budete tedy potřebovat novou registraci a kartičku.

Nachází se přímo u hlavního autobusového nádraží v Tuusula (tzv. Hyrylänasema) a vedle zdravotního střediska (fin. Tuusulan terveyskeskus).

Podívejte se na její webovou stránku (ve finštině) a online katalog pro KIRKES (ve finštině, švédštině a angličtině).

automat for returning books
Strávila jsem tam dost volného času, ať už s dětmi nebo bez nich. Většinou tam skončíme, když jsme na nějakém nedalekém dětském hřišti a potřebujeme na záchod :) Nevím, na kolik by to Finové schvalovali, ale my tam po tom záchodě pak ještě i hodinu zůstáváme, tak je to myslím v pořádku ... Juri se tam už cítí jako doma. Dokonce tak moc, že se obvykle začíná svlékat a vyzouvat už za hlavními prosklenými dveřmi. "Doma se taky vyzouváme a vysvlékáme bundu, mami!"

Takže čím je to místo tak prima:

Čisté záchody 

Vzhledem k tomu, že právě záchody nás tam přilákaly v první řadě, musely být hned prvním pozitivem celého místa. Mají tam i bezbariérový vchod a bezbariérový záchod. Klíče jsou volně položené na označeném místě na pultu.


Zábavná a příjemná dětská sekce 


The Mole in Finnish :)
Stolečky s roztomilými židličkami, které unesou i můj dospělácký zadek, malé čalouněné pohovky, pár hraček, houpací kůň ... a tolik krásných dětských knih, včetně celé sekce o Krtkovi Zdeňka Millera (fin. Myyrä), Mumíncích Tove Jonassonové, Mauri Kunnasově Panu Clutterbuckovi (fin. Herra Hakarainen, nemyslím, že byl ještě přeložen do češtiny) a mnoho dalších... Vše rozdělené buď podle jména autora nebo tématu.

Právě uprostřed mezi knihami jsou vystavena i DVD a audioknihy, vše označené finským názvem (takže našeho Krtka najdete pod MYY, jako Myyrä) ...

A najdete tam taky místo vyhrazené pro stolní hry s velkým kulatým stolem. Jo! Nemusíte si hru půjčovat domů. Můžete si přijít zahrát přímo do knihovny.

Jediné, co mi tam chybí, je koutek pro batolata a kojence, ve kterém by se mohla plazit nebo batolit. Například kousek koberce by byl úžasný.

S oběma dětmi jsem v knihovně byla poprvé, když měla Lucia asi 1 měsíc. A bylo to fajn. No když se začala plazit, musela jsem ji podle toho začít i oblékat (do starého vyřazeného oblečení tmavých barev), protože jsme vždycky vytřeli všechny podlahy a vymetli prach ve všech koutech a pod všemi policemi.

Přátelský a ochotný personál

come and read to Eino :)
Milí a přátelské lidé dělají polovinu dobré recenze. Zaměstnanci v této knihovně jsou vždy nápomocní a schopni vám poradit. Mohou vám pomoci vybrat knihu nebo použít skener nebo kopírku.
I když jsou většinou plaší, co se týče angličtiny, vždycky se snaží o komunikaci.

Nevadí jim, když děti chodí po knihovně tam a zpátky a mluví nahlas (ale neběhají ani nekřičí!), a kojení není problém už vůbec (i když já teda byla vždycky maximálně decentní).

Navíc je cítit, že jim na práci záleží. Místo je vždycky čisté, knihy jsou vždy skvělé seřazení a navíc tam každou chvíli narazíte na něco nového. Mně se třeba líbí všechny ty tématické výstavky věnované novinkám ze světa literatury a kultury ve Finsku i ve světě. A taky se ráda dívám na to, co zrovna knihovna doporučuje k přečtení.

Wi-fi zdarma a dostatek počítačů k použití 

Rozhodla jsem se, že si z knihovny udělám  "kancelář", když budu mít večer pro sebe. Otevírací doba je víc  než přátelská (pondělí až čtvrtek až do 20:00), takže můžu prostě popadnout svůj laptop a hned, jak se Robert vrátí z práce, běžet do knihovny.

Místní wi-fi je ucházející a dostatečně rychlá a pokud chcete, můžete použít počítače rozmístěné po knihovně. Jeden je dokonce vybavený skenerem, a všechny jsou napojené na kopírku (0,20 € za jednu černobílou stránku A4, v roce 2017 ... můžete platit kreditní kartou).

Obstojně zásobené knihy v angličtině 

music section
Anglické knihy jsou docela v pohodě. Uprostřed knihovny najdete několik polic, které jsou plné beletrie v anglickém jazyce. Tituly jsou trochu zastaralé (ačkoli jednou za čas se objeví nový - naposledy jsem si všimla třeba nové Bridget Jonesové :) ), ale pokud se opravdu snažíte, najdete si tam něco hezkého ke čtení.

Z police si můžete sundat například Agathu Christieovou, Charlotte Brönteovou, Jane Austinovou, Johna Grishama, Johna Irvinga, Paulo Coelhoa, Stephena Kinga ... a velkou spoustu romantických románů a detektivek.

Dokonce jsem tam našla i knihu The Martian (která je úžasná a moc ji doporučuju) a jindy mě zase dost znepokojilo, když jsem uviděla 50 odstínů šedi hned vedle Ulysses od James Joyce... No nic no... :))

Technické a odborné knihy jsou (na rozdíl od beletrie) rozdělené podle předmětu a rozmístěny po celé knihovně. Takže pokud hledáte třeba Carla Gustava Junga v angličtině, podívejte se do sekce Psychologie a doufejte, že tam je.

Nebo...
Pokud hledáte něco konkrétního, předem se podívejte do online katalogu. Můžete si dokonce objednat knihy z celého Finska - ať už v knihovně u pultu nebo pohodlně online z domova. Bude vás to stát pár eur, ale podle mě to stojí za to.

Zajímavé akce a zábavné aktivity nejen pro děti 

Library cinema in autumn 2017
Je super, že v knihovně pořádají spoustu zábavných akcí a událostí (stejně jako v jiných dvou knihovnách v Tuusula - v Jokela a v Kellokoski.


  • Můžete se přihlásit do tzv. muskari (hodina s muzikou pro děti), které se konají jednou týdně.
  • Jednou za měsíc knihovna organizuje čtení pohádek (fin. Satutunti) pro děti ve věku od 3 do 6 let. Navíc k 18. říjnu se knihovna zúčastnila Dne pohádek, tj. Satupäivä, a organizovala večerní čtení pro děti.
  • Knihovna pořádá i kino pro děti (fin. Kirjastokino).
  • Jednou za čas můžete přinést své plyšové hračky, aby strávily noc v knihovně. Zaměstnanci dokonce fotí a pak fotky vyvěsí online, aby se děti mohly podívat, co se v knihovně děje. Myslím, že je to roztomilé a fakt nápadité! Podívejte se na obrázky zveřejněné na facebooku. A za pár dní budou děti moct přinést své hračky na kontrolu k lékaři :)

No comments: