31/10/2017

How to Karaoke in Finland / Jak na karaoke ve Finsku

If you want to experience a whole new and very different Finland, entre one of the karaoke bars and marvel... But before that, read some of my tips on how to do karaoke in Finland.


Pokud chcete zažít Finsko úplně jinak, navštivte některý z karaoke barů a žasněte... ale ještě před tím si přečtěte pár mých tipů, jak na karaoke ve Finsku.
(Česky níže)

I admit it. I became a karaoke lover! I did sing a lot in the past and during high school even tried some singing with a band, but it was nothing to brag about.

However, 8 weeks ago, just by a chance, I have discovered KARAOKE! And you know what? I think I am addicted to it.


Have you ever tried to do karaoke in Finland? Have you ever visited a Finnish karaoke bar? If not, please, do. It is something no foreigner should ever miss. Because if you have never experienced Finnish people singing karaoke, you have missed a crucial part of Finnish cultural heritage, and you will never get a complete picture of a mentality of the typical Fin. :)

I have by now visited 3 karaoke bars in Helsinki and tried a home karaoke with one of our Finnish friends...but believe me, I do not intend to stop there. I have only one evening off a week, and wanted to spend it mainly studying, writing, blogging... but I can't resist the temptation. :) So be prepared for some karaoke bar reviews in the near future.

Eeva in Erottaja karaoke bar


I have also just yesterday discovered that there is
a soundproofed karaoke booth installed in Tikkurila library. What a unique and awesome idea! It is super busy, so if you want to book it, get ready for a couple weeks of waiting. I did. And will try it in the middle of November :) Cannot wait. And then I will of course write about it. :) Am thinking of making a video too, as some of my friends are constantly nagging me about it. I guess no one believes, that I am actually doing karaoke... and that I am loving it! :)Plus, did you know that in Finland karaoke is so big deal that they actually came up with the Karaoke World Championship (KWC)? I had no idea that something like that existed, until I had been making a research on this article. And you know what? This year it is organized in Helsinki again. In November. I actually thought of coming to see one of the events, but I doubt any of my friends or family would want to join me, so I will probably not. :) But you could! Check out the official webpage and facebook page of KWC.And read on. Here goes some Finnish karaoke etiquette...Do not give in to the first impression. 
Oldo Sophie karaoke in Käpylä


In the past, if I ever walked by a karaoke bar in Helsinki, I would usually speed up and not look around. I have no idea why, but from the outside karaoke bars in Helsinki look so uninviting (no offense !), little bit like a cheap night club or a game room. It must be the windows, which are  darkened or totally black and the flashing signs. For example the Erottaja karaoke bar is a great example. I would never entre it, if one of my friends had not recommended it to me.


Pick your audience.
Musta Härkä karaoke at 2 a.m.


It all depends on what kind of experience you want to have and what is your type of karaoke. 

So:
  • Do you like to sing without waiting, do you not care about the size of your audience and do you not need to be drunk? Go to the bar right after it opened. Bartender might look weird at you (like when I asked at Erottaja karaoke when I entered into the empty bar, if it is usually so quite in here and the bartender answered astonished "Madam, we have literally just opened 30 seconds ago."), but what the hell! It is your night out and you can have it your way :) I sure will!
  • Do you feel more comfortable singing little bit drunk, you want an audience and you do not mind waiting for your turn? Come to the bar as any other regular customer - between 9 and 10 p.m. At that time bars usually get more crowded, so you get more fun but also less of a singing (waiting queue 15 to 30 minutes, depending on the place). Mind you, people usually come to the karaoke bar to sing. If they want just to drink or pick girls/boys, they go at that time to a regular bar.
  • Do you prefer a "wasted karaoke style"? Do you want to laugh at other people singing or do you want to sing without remembering it? Go to the bar after midnight, when you have already been drinking some time somewhere else. Although, be ready that they might not let you in - depending on who you come with and how drunk you look. I have had only one experience like that - in Musta Härkä in Helsinki and to be honest, it was a CRAP. 
    First, I was not drunk enough, second I did not know where we were heading to (I was promised a karaoke bar, not a disco/meat market/karaoke bar) and third - waiting one hour for a song is a BULLSHIT! :) so, not for me... if I want to sing karaoke and drink, I prefer to do it at home.
Don't expect usual.

Old Sophie karaoke... 
Have you ever been in a Finnish bar? Finnish KARAOKE bar is nothing like that! I was so surprised, when I found out how nice, warm and social people one can meet in a karaoke bar. They were talking to each other, smiling, cheering up for everybody. If somebody did not know the tune or fell out of rhythm, others helped him/her out and sang along. I have never sung Queen's Bohemian Rhapsody along with a full bar. Until now. :) It was great. No laughing and picking on other singers, no spiteful comments... All I can say  so far: "Karaoke people are nice and fun. Finns included." :)

That would be all. Now go and have fun. :) And don't forget to let me know, what it was like. :)


ČESKY:

Přiznávám se. Stal se ze mě milovník karaoke! V minulosti jsem dost zpívala a na střední škole si dokonce vyzkoušela zazpívat s kapelou, ale nebylo to nic, čím by se dalo chlubit.


Nicméně před 8 týdny jsem náhodou objevila KARAOKE! A víte co? Myslím, že jsem závislá.

Erottaja with Coldplay :)
Vyzkoušeli jste už karaoke ve Finsku? A už jste někdy navštívili finský karaoke bar? Pokud ne, jděte. To by si totiž žádný cizinec neměl nechat ujít, protože pokud jste nikdy nezažili Finy zpívající karaoke, vynechali jste klíčovou část finského kulturního dědictví a nikdy si neutvoříte kompletní obraz o mentalitě typického Fina. :)

Prozatím jsem navštívila v Helsinkách 3 karaoke bary a vyzkoušela si domácí karaoke s jedním z našich finských přátel ... ale věřte mi, nemám v úmyslu u toho skončit. Mám pro sebe vyhrazený jeden večer týdnu a původně jsem ho chtěla věnovat hlavně studiu, psaní, blogování ... ale nemohu odolat pokušení jménem karaoke. :) Takže se připravte na pár recenzí karaoke barů, které ještě přijdou.

Taky jsem zjistila, že v knihovně v Tikkurila loni nainstalovali zvukotěsnou karaoke budku. Fakt super nápad! Je dost vytížená, takže pokud si ji chcete rezervovat, připravte se na několik týdnů čekání. Já už jsem si ji objednala a budu ji moct vyzkoušet v polovině listopadu :) Nemůžu se dočkat. A pak vám o tom napíšu. :) Přemýšlela jsem, že taky natočím video, protože někteří mí kamarádi se na ně nepřestávají ptát. Já myslím, že prostě nevěří, že dělám karaoke ... a že to miluju! :)

Navíc, víte, že ve Finsku je karaoke tak oblíbená záležitost, že vymysleli Mistrovství Světa v Karaoke (Karaoke World Championship, KWC)? Neměla jsem tušení, že něco takového vůbec existuje, dokud jsem se nezahloubala do internetu kvůli rešerši pro tento článek. A víte, že letos se opět koná v Helsinkách? V listopadu. Chvíli jsem si říkala, že se půjdu podívat na některou z pořádaných akcí, ale pochybuju, že by se někdo z mých přátel nebo rodiny chtěl přidat, takže pravděpodobně nepůjdu. :) Ale vy byste mohli! Mrkněte na oficiální stránku a facebook stránku KWC.

A taky pokračujte ve čtení. Přichází trocha finské etikety v karaoke...

Nedejte na první dojem. 

V minulosti, kdybych procházela okolo karaoke baru v Helsinkách, obvykle bych přidala do kroku a moc se nerozhlížela. Nemám tušení, proč, ale zvenčí karaoke bary vypadají tak bezútěšně (bez urážky!). Trochu jako noční klub nebo herna. Musí to být ta okna, která jsou zatemněná a ty blikající nápisy. Například karaoke bar Erottaja je skvělým příkladem. Nikdy bych dovnitř nevešla, kdyby mi ho jedna z mých kamarádek nedoporučila.

Vyberte si publikum. 

Vše se odvíjí od toho, jaký je váš typ karaoke a pro jaký zážitek si jdete. 
Takže:
  • Zpíváte rádi bez čekání, nezáleží vám na velikosti publika a nemusíte k tomu být opilí? Vydejte se do baru hned po jeho otevření. Barman se na vás asi bude dívat divně (jako když jsem se zeptala v karaoke Erottaja, poté co jsem vstoupila do prázdného baru, jestli je tu pokaždé takový klid, a on mi užasle odpověděl: "Madam, otevřeli jsme doslova před 30 vteřinami.") ale co?! Je to váš večer a tak si ho taky užijte :) Já teda jo!
  • Cítíte se pohodlněji, když zpíváte trochu opilí, toužíte po publiku a nevadí vám čekat, až na vás přijde řada? Přijeďte do baru jako každý jiný běžný zákazník - mezi 21.00 a 22.00. V té době se bary obvykle plní, takže je to větší zábava, ale taky to znamená méně zpěvu (čekací doba 15 až 30 minut, jak kde). Myslete na to, že lidé obvykle chodí do karaoke baru, aby si zazpívali. Pokud by chtěli jen pít nebo balit holky/kluky, tak by v té době šli do běžného baru.
  • Preferujete styl "opilé karaoke"? Chcete se smát ostatním zpívajícím nebo chcete zpívat, aniž byste si to druhý den pamatovali? Jděte do karaoke baru po půlnoci, poté co jste už nějakou dobu pili někde jinde. A připravte se na to, že vás tam možná nepustí - záleží, s kým přijdete a jak moc opilí vypadáte. Mám jen jednu podobnou zkušenost - v Musta Härkä v Helsinkách a abych byla upřímná, bylo to na nic. Tak za prvé, nebyla jsem asi dost opilá, za druhé jsem nevěděla, kam míříme (byl mi slíben karaoke bar, ne diskotéka/tržiště/karaoke bar) a za třetí - čekat hodinu na píseň je prostě BLBOST. :) takže nic pro mě ... když chci pít a zpívat, tak radši doma.
Připravte se na nečekané. 

picture is not focused, we were. :) here we go, Old Sopie!
Už jste byli ve finském baru? Finský KARAOKE bar je něco úplně jiného! Byla jsem fakt překvapená, jak příjemné, vřelé a společenské lidi můžete potkat v Helisnkách v karaoke baru. Mluvili na sebe, usmívali se a byla to zábava. Pokud někdo neznal melodii nebo ztratil rytmus, ostatní mu pomohli a zpívali s ním. Ještě nikdy jsem nezpívala Bohemian Rhapsody od Queen s přeplněným barem. Bylo to skvělé. Žádné vysmívání jiným zpěvákům, žádné ostré komentáře nebo úšklebky. Dosavadní zkušenost mi nedá jinak. Musím prostě říct: "Karaoke lidé jsou zábavní a prima, Finy nevyjímaje." :)

Takže to bychom měli. Šup do toho. :) A pak mi třeba napište, jaké to bylo.

No comments: