14/10/2017

What I like about Tuusula / Co mám ráda na Tuusula

We have been living here for 4 years. It is about a time to write something about our current place of residence.

Žijeme tady už 4 roky. Je na čase, abych něco napsala o našem momentálním bydlišti.

(Česky níže)

Tuusula on google maps

We did not choose Tuusula because we felt it was somewhat special. Rather, we did not have any other place to go. 

When Juri was about a month old, we decided it was time to hang a community housing on a foal and rent a flat separately. Unfortunately, we had not found anything in Helsinki (I can speculate here why we were not able to rent a flat in the capital city, but probably better in another article ...). Finally we were offered by our good friends to move into their apartment (2+kitchenette) in Tuusula.


pond Häklin monttu by Mojmír Fogh Nebel

After 4 years, I can say with confidence that I'm happy we moved in here. Tuusula is a peaceful place, great especially for families with kids. There is a children's playground on each corner. Parents can choose from large selection of nurseries (public, Montessori or Steiner) as well as schools. And (at least in different areas of the city) people know each other, so it feels safe here.

Moreover, there is a beautiful countryside. Lots of forest, some smaller or bigger lakes ... I guess you understand...

So what I like about Tuusula:
Neighbors

our neighbourhood
After 4 years on maternity leave I finally got to the point, where I can recognize people from our neighborhood. Especially when Juraj started his daycare and we built up our daily routines around it. 

I cannot believe I am saying it, but there is some beauty in meeting the same people every day. As a mother on parental leave I usually spend time outside in the morning or after 14.00, so we usually bump into sweet old ladies (who are chatty, especially if you have such a sweet looking kids as I do :) ), other mothers or people staying at home from various reasons. The place suddenly seems more homey and safe, when you can have a small talk with people walking by.

We do not live in the new hip cool part of Hyrylä which is quickly being filled with new houses for young families from Helsinki, but in the part that is still inhabited by old locals. It is so quite here that I regularly fear that we are the loudest party on the whole block (even during the ice-hockey season!! :) ). 
Since we moved in we have gained around 5 or 6 "Finnish grandmums" in here. We frequently get some wollen socks or knitted mittens for children and when Lucia was born, I got a congratulatory card and roses from the local group of ladies. 

I also love that our neighbor, who is 90 years old is not afraid to ring our door bell, when he needs help. It feels like a totally different experience of Finland. I guess old people are friendly, warm and inviting everywhere.


Lake (Tuusulan järvi)

Lake Tuusula by Mojmír Fogh Nebel
It is located in between Tuusula and Jarvenpää, and we live in a 10 minute walking distance from it. 

It has an area of 6 square kilometres, which is awesome especially in the winter when it freezes over and people are using it for ice skating, cross-country skiing, walking or commuting.

Since early 20th century, the lake has been an artistic colony and now it is possible to visit several museums (which originated from the houses of Finnish artists and writers), galleries and cafes.


Lotta museo by Eliška

My favorites include the Lotta museo (museum in a beautiful wooden house with a café and a park with an excellent playground), Onnela Inn (a restaurant with saunas, a park, a teepee...) and the Halosenniemi museo (impressive wooden house of a painter, sculptor and artist Pekka Halonen). All of them are located within couple kilometres far from our place, i.e. 20 minutes by bicycle, and they are also built right by the lake. Which makes them a good choice for short trips with children or sightseeing tours.

More about the lake on Visit Lake Tuusula.


Cyclistic paths

... and off he goes! Cyclistic path to the centre.

Cycling in Tuusula is amazing, and not only around the lake (which is great experience), but also around the town and between city districts. We live in Hyrylä, the center of Tuusula, and wherever you get to by car, you can easily walk or cycle to along the bike paths.

They are almost as large as regular streets and usually well kept, even in the winter.

Unfortunately teenagers are using the paths for riding small motorcycles and scooters (usually they are allowed to), so it is good to teach smaller children to be carefull before you let them ride along, or on their own.

Cycling from Hyrylä to Kerava in August 2016 :)

Library (Tuusulan Pääkirjasto)

children and young adult books in Tuusulan Pääkirjasto
Right next to the bus station in Hyrylä-Tuusula (Hyrylänasema) there is the Main Library of Tuusula (Tuusulan Pääkirjasto). It is my favorite place and with children we visit it once or twice a week.

There is a very nice children's section with tables, small sofas, toys and lots of books and DVDs for children. 
You can use free internet even in front of the building and there is possibility of using a computer, a printer and a scanner.

The professional or technical books are clasified by subjects, English, Finnish and Swedish language all together, and fiction is a arranged in a special section that features a lot of classics (such as Jane Austin, James Joyce, John Irving, Paulo Coelho, ...), of course plenty of romance and also detective stories.

For more information, including photos, see my article on Tuusulan Pääkirjasto.


ČESKY:

Lake Tuusula by Mojmir Fogh Nebel
Nevybrali jsme si Tuusula, protože by se nám sem nějak extra chtělo. Spíše jsme neměli jinou možnost. Když byl Jurimu asi měsíc, rozhodli jsme se, že je čas pověsit komunitní bydlení na hřebík a pronajmout si byt samostatně. Bohužel jsme nic v Helsinkách nenašli (mohla bych tady spekulovat, proč se nám to nepodařilo, ale o tom asi radši v jiném článku...). Nakonec nám byla dobrými přáteli nabídnuta možnost nastěhovat se do jejich bytu (2+kk) v Tuusula.

Lotta museo by Mojmir Fogh Nebel
Po 4 letech můžu s klidem říct, že jsem tady spokojená a že to tady mám ráda. Tuusula je klidné místo, jako stvořené pro život s dětmi. Na každém rohu najdete dětské hřiště. Rodiče si mohou vybrat z velikého výběru školek (a to jak běžných, tak Montessori či Waldorfské) i škol. A (alespoň v jednotlivých oblastech města) lidé se tu vzájemně znají, takže je tu podle mého názoru bezpečno.

Navíc je tady nádherná příroda. Spoustu lesa, několik menších či větších jezer... No prostě, chápete, ne?

Takže, co mám na Tuusula ráda?

Sousedi 

frozen Lake Tuusula can get crowded
Po čtyřech letech na mateřské dovolené konečně začínám rozpoznávat lidi z našeho okolí. Zvláště když Juraj začal chodit do školky a naše každodenní rutina se začala orientovat podle jeho programu.

Nemůžu uvěřit, že to říkám, ale potkávat na ulici stejné lidi každý den má své kouzlo. Jako matka na rodičovské dovolené většinou trávím čas venku ráno nebo po 14:00, takže se obvykle setkávám s milými starými dámami (které jsou většinou hovorné, a to především pokud máte tak sladce vypadající děti jako já :)), jinými matkami nebo lidmi, kteří jsou z různých důvodů přes den doma. Všechno se najednou zdá být domáčtější a bezpečnější, když můžete s kolemjdoucími prohodit pár slov.

playground at Kirkkotie
Nebydlíme v nové super moderní části Hyrylä, která se rychle plní designovými domy pro mladé rodiny z Helsinek, ale v části, která je stále obývána místními starousedlíky. Někteří tady žijí i desítky let a  je tu většinou takový klid, až se pravidelně obávám, že jsme nejhlasitější partaj v celém sídlišti (a to i během hokejové sezóny! :)).

Od té doby, co tu bydlíme, jsme postupně posbírali tak 5 nebo 6 "finských babiček". Pravidelně od nich dostáváme vlněné ponožky nebo pletené palčáky pro děti a když se narodila Lucia, dostala jsem dokonce blahopřání a růže od skupiny místních dam.

Taky se mi líbí, že náš soused, kterému je tak 90 let, se nebojí zazvonit na dveře, když s něčím potřebuje pomoct. Prožívám tu úplně jiné Finsko. Zdá se, že starší lidé jsou přátelští a vřelí všude.

Jezero (Tuusulan järvi)

winter Tuusula lake by Mojmir Fogh Nebel
Nachází se mezi Tuusula a Jarvenpää a my bydlíme jen 10minut chůze od něj.

Jeho celková rozloha je 6 čtverečních kilometrů, což je úžasné hlavně v zimě, kdy celé jezero zamrzne a lidé na něm bruslí, běžkují, procházejí se a nebo si krátí cestu domů.

Od počátku 20. století bylo jezero tzv. uměleckou kolonií. Nyní je tedy kolem něj možné navštívit několik muzeí (která vznikla z domů a působišť finských umělců a spisovatelů), galerií a kaváren.

Halosenniemi museo by Eliška
K mým oblíbeným patří Lotta museo (muzeum v krásném dřevěném domě s kavárnou a parkem s výborným dětským hřištěm), Onnela Inn (restaurace se saunami, parkem, týpí...) a Halosenniemi museo (impozantní dřevěný dům malíře, sochaře a umělce Pekka Halonen). Jsou od nás vzdáleny tak do 20 minut jízdy na kole a všechny jsou přímo u jezera, což je prima pro krátké výlety s dětmi nebo prohlídky s návštěvami.

Více o jezeru na Visit Lake Tuusula.


... na videu je zamrzlé jezero Tuusula v únoru 2014. Natočila jsem, jak na něm někdo bruslí :)  
(...a video of frozen lake Tuusula in February 2014 (and somebody ice skating on it) :) )
Cyklistické stezky 

cyclistic path to the Lake Tuusula by Mojmír Fogh Nebel

Jezdit na kole v Tuusula je úžasné, a to nejen okolo jezera, protože to je opravdu zážitek, ale i jen tak po městě a mezi jednotlivými částmi města. My bydlíme v Hyrylä, což je centrum Tuusula, a v podstatě všude, kam je možné dojet autem, můžete přijít pěšky či přijet na kole po cyklistické stezce.

Jsou skoro stejně široké jako běžné ulice a většinou dobře udržované (dokonce i v zimě).

Mládež bohužel využívá stezky i k jízdě na malých motocyklech a skútrech (většinou je to povoleno), takže je dobré naučit menší děti jezdit opatrně a rozhlížet se, než je nechat jet s vámi nebo samostatně.


Knihovna (Tuusulan Pääkirjasto)


children section in Library
Hned vedle autobusového nádraží v Hyrylä-Tuusula (Hyrylänasema) je hlavní knihovna Tuusula (Tuusulan Pääkirjasto), moje oblíbené místo, které s dětmi navštěvuju jednou i dvakrát týdně.

Je tam moc pěkná dětská sekce se stolečky, sedačkami, hračkami a se spoustou knížek a dětských DVD.

Internet zdarma je možné použít i před budovou a máte zde možnost použít počítač, tiskárnu a scanner.

Mezi knihami občas narazíte i na nějakou dobrou v Angličtině - odborné knihy jsou řazené podle témat, anglické, finské i švédské dohromady a beletrie má vyhrazenou vlastní sekci, ve které najdete spoustu dnes už klasiky (jako Jane Austin, James Joyce, John Irving, Paulo Coelho, ...), samozřejmě taky romantické knihy a detektivky.

Více informací včetně fotografií najdete v mém článku o Tuusulan Pääkirjasto.

No comments: