18/11/2017

Karaoke World Championship 2017I had the pleasure to visit one of the events of this year's Karaoke World Championship. Do you want to know what it is and what it was like? Some photos included...


S potěšením jsem se zúčastnila jedné z akci pořádaných v rámci Karaoke World Championship (Mistrovství světa v Karaoke) Chcete vědět, o co jde a jaké to bylo? S fotkami...


(Česky níže)

I have not heard about the Karaoke World Championship (KWC) since recently, so it would not be surprising for me, that you had not either. Let me introduce you to this amazing and very professional event, which is organized annualy across the world.

The rights of the competition are owned by Oy KWC Organization Ltd, which also acts as a organizator. According to Wikipedia, incredible amount of 55 countries have been involved in KWC since 2003. 
main stage

First time it had been organized in 2003 in Heinola, Finland, and 7 countries were competing.

In 2005 (still in Heinola) there were 19 countries involved and around 10.000 spectators came to see the finals (Check out the article from karaoke.fi, in Finnish).

The 2006 finals were held on the cruise to Tallin (Tallink M/S Galaxy) and since then, the competion has been organized through out the world, every year somewhere else.

side stage for public

This year it has been brought back to Finland, in honor of a 100 years of Independence of Finland
It is a 15th year of the competion and there are 19 countries competing (all of them chose their representants in the national rounds). 

So singers of which countries can you meet this weekend at Telakka (at Henry Fordin katu 6, in Helsinki, written alphabetically):
Two countries from Africa (Angola, South Africa).
Five countries both from the northern and southern America (Brazil, Canada, MexicoPanama, United States).
Six countries from Asia (India, Indonesia, Japan, PhilippinesSingapore, Vietnam).
Six countries from Europe (Finland, FranceIreland, RussiaSweden, Ukraine).


All of the countries are competing in all three main cathegories (Male and Female Solo, Duets - the third cathegory has been added to the original two's in Canada in 2016). 
The event usually takes about 4 to 6 days. Competitors are being eliminated in two rounds, and only top ten can get into finals.

I happened to see first rounds of Duets and Solos on Thursday and was amazed at both of the quality of the organization and of the competition itself. Telakka was very suitable for this kind of event - regarding the space, as well as its great location and parking possibilities.


list of the competitors
All the competitiors I have heard on or off the stage are incredible singers as well as performers. Anyone who doubts that karaoke could be classy and high-quality, should defnitely come and see the finals. I bet you will have not only great music experience, but also great time, because the staff as well as competing singers are fun to be around. 

So if you have no other plans and you are in Helsinki, check out the official webpage of KWC!

ČESKY:

O Karaoke World Championship (KWC) jsem se dozvěděla teprve nedávno, takže by mě ani nepřekvapilo, kdybyste o tom taky nikdy neslyšeli. Dovolte mi, abych vás seznámila s touto úžasnou a velmi profesionální akcí, která se koná každoročně, již 15 let, a to po celém světě.

side stage for public - Big J
Práva soutěže jsou majetkem společnosti Oy KWC Organization Ltd, která působí také jako organizátor. Podle Wikipedie se od roku 2003 KWC zúčastnilo neuvěřitelných 55 zemí.

Poprvé byla organizována v roce 2003 v Heinole ve Finsku a účastnilo se 7 zemí.

V roce 2005 (stále ještě v Heinole) se zúčastnilo 19 zemí a zhruba 10.000 diváků přišlo na finále (podívejte se na článek z karaoke.fi ve finštině).

Finále roku 2006 se uskutečnilo na výletní lodi do Tallinnu (Tallink M / S Galaxy) a od té doby byla soutěž organizována po celém světě, každý rok někde jinde.

Tento rok se soutěž vrátila zpět do Finska, na počest oslav 100 let nezávislosti Finska.
Jedná se o 15. ročník soutěže a soutěží v něm 19 zemí (všechny nejprve zorganizovaly národní kola).

Takže se zástupci, kterých zemí se můžete setkat tento víkend v Telakka (Henry Fordin katu 6 v Helsinkách, řazeno abecedně):

Dvě země z Afriky (Angola, Jihoafrická republika).
Pět zemí ze severní a jižní Ameriky (Brazílie, Kanada, MexikoPanama, Spojené státy).
Šest zemí z Asie (Indie, Indonésie, Japonsko, Filipíny, Singapur, Vietnam).
Šest zemí z Evropy (Finsko, FrancieIrskoŠvédsko, RuskoUkrajina).
Všechny země se účastní všech tří kategorií (Mužské a ženské sólo, duety - třetí kategorie byla přidána k původním dvěma v Kanadě v roce 2016).
Akce obvykle trvá 4 až 6 dní. Soutěžící jsou eliminováni ve dvou kolech, a jen nejlepších deset se dostane do finále.

interviews during break

Viděla jsem první kola všech tří kategorií ve čtvrtek a byl jsem ohromen jednak kvalitou organizace, jako i samotnou soutěží. Místo konání Telakka byla velmi vhodná pro tento druh akce - vyhovuje svými prostory, má skvělou polohu a okolí nabízí četné možnosti k bezplatnému parkování.

Všichni soutěžící, které jsem slyšela na jevišti nebo i mimo něj, jsou neuvěřitelně talentovaní zpěváci i umělci. Každý, kdo pochybuje o tom, že karaoke může být elegantní a vysoce kvalitní, by se měl zajít podívat na letošní finále. Vsadím se, že budete mít nejen skvělý hudební zážitek, ale také příjemný večer, protože organizátoři i soutěžící zpěváci jsou prima a vytvořili na místě skvělou atmosféru.

Takže jestli nemáte na tento víkend plány a jste v Helsinkách, mrkněte na webové stránky KWC!

No comments: