14/09/2017

Socializing on the street / Navazování kontaktu na ulici

Who did we meet in Jarvenpää. Also - did you know what Finns and deers in forest have in common?


Koho jsme potkali v Jarvenpää a taky trochu o tom, co mají společné Fini se srnami v lese.
(Česky níže)

Yesterday we took with a friend of mine our kids to Jarvenpää to the playground close to the park at the Tuusula lake.
It was pouring rain so we dressed children into their waterproof clothes (in fin. sadeasu or sadetakki and kurahousut) and headed out.

Kids were having fun, we were chatting, when suddenly maybe 100 m far we spotted a guy walking a PIG!!! Middle-sized, black and well-fed pig. What a site! Children, of course, got excited, ran there calling the man and the animal, who had been walking around its master, tasting the grass and mushrooms growing in it ... and eventually began to rub its back aganist the man's legs.


Tuusula lake
Boys wished to stroke the pig, so I decided to approach the man. However, it is not as easy. You must be careful with Finns. You can not just come and talk to them ... you have to test the terrain first. :)

So, how does that contact look like? :) a little bit like when you meet in a forest a wild roe or a deer ...

  1. First, you have to straighten up and stand directly towards the person you want to reach. Make it distinctly and slow enough to give the person time to notice you and decide whether to leave or to stay.
  2. If at that moment the man looked in my direction, and for a second our eyes met, I would know I had won. I would approach him then in a few quick steps and address him. Quickly just so that he does not have time to think about it and does not start to retreat after the initial contact. During our conversation, I would gradually move to him, and there would be no escape anymore :)
  3. Unfortunately, the guy glanced from under his hooded jacket in my direction, quickly pulled his phone out of a pocket and began to study it. And that's not a good sign. But, he was still standing partly facing me, and did not walk away, so I decided to act ... I took a few steps in his direction quietly and tried to get closer to him (app. 3 to 4 meters). After that I could just call at him something like "You have a nice pig!" and we could start from there. :)
  4. But he probably guessed my intentions, and without turning he started to step away from me. Hence the distance between us did not diminish, but rather grew, because he moved faster.
  5. And then I panicked and made a mistake. I glanced at my friend, who was watching us, and I interrupted the process for a second...in which the owner had a moment to turn around and followed by the pig, began to walk away. Heck! Nevermind. Next time I'll be smarter! :)
Jarvenpää from 6 years ago

But still, I wonder how it is possible that this man does not like to socialize on the street ... he is having a pig instead of a dog!! I think anyone who chooses to walk around a park with a black pig must count with some gapers, people taking photographs and kids asking questions... even if he was a True Finn  :) Am I not right?!
ČESKY:

Minulý týden jsme s kamarádkou vzaly děti do Jarvenpää na dětské hřiště, kousek od parku u jezera.
Lilo jako z konve, tak jsme děti navlékly do nepromokavého oblečení do deště (fin. sadeasu nebo sadetakki a kurahousut) a vyrazily jsme se.

Jarvenpää park in June 2011
Děti se hezky bavily, my si povídaly a v tom jsme asi 100 metrů od dětského hřiště zahlédly pána, který venčil PRASE! Takové středně veliké, černé a pěkně vypasené. Děti se tam samozřejmě hned rozběhly, nadšeně ukazovaly a volaly na pána i na zvíře, které si zatím pochodovalo okolo páníčka, okusovalo trávu a houby, co v ní rostly...a nakonec se začalo slastně otírat pánovi o nohy.

Kluci si přáli prase pohladit a tak jsem se rozhodla, že k pánovi přistoupím. Ovšem to není jen tak. Na Finy se musí opatrně. Nemůžete k nim jen tak přijít a oslovit je... první si musíte trochu otestovat terén. :)
Tuusula lake at Jarvenpää
Takže, jak takové navazování kontaktu s náhodným chodcem na ulici vypadá? :) tak trochu, jako když potkáte v lese divokou srnu nebo jelena...
  1. musíte se napřímit, a postavit se přímo směrem k osobě, kterou chcete oslovit. Udělejte to dost důrazně a pomalu, aby oslovovaný pochopil, o co vám jde a měl čas rozhodnout se, zda vás nechá a nebo se dá na ústup.
  2. Pokud by se v tu chvíli pán podíval mým směrem a na vteřinu se naše pohledy spojily, vím, že mám vyhráno. V tu chvíli bych se několika rychlými kroky přiblížila a oslovila ho. Rychle jen proto, aby si to nerozmyslel a nezačal i po iniciálním kontaktu ustupovat. Během našeho rozhovoru bych se pak postupně přesunula až k němu, a už by nebylo úniku. :)
  3. Bohužel, pán se jen plaše podíval z pod promočené kapuce mým směrem, rychle vytáhl telefon z kapsy a začal si ho prohlížet. A to není dobré znamení. Stále ještě ale stál natočený jedním bokem ke mně a neodcházel, tak jsem se rozhodla jednat... udělala jsem pár kroků k němu, aniž bych ho plašila navazováním rozhovoru, a zkusila jsem se přiblížit na vzdálenost 3 až 4 metrů. Pokud by se mi to podařilo, mohla bych na něj nezávazně zavolat něco jako "Máte pěkné prase!" a odtud už bychom se odpíchli. :)
  4. Nicméně pán nejspíš odhadl mé záměry, a aniž by se otočil, začal ode mě odstupovat. Vzdálenost mezi námi se tedy nezmenšovala, ale spíše narůstala, protože on se pohyboval rychleji.
  5. A v tu chvíli jsem zpanikařila a udělala chybu. Podívala jsem se na moment na kamarádku, která vše pobaveně pozorovala, a celý proces jsem na vteřinu přerušila. Pán měl tedy čas se ledabyle otočit a následován prasetem, začal odcházet pryč. Kruci! No nic. Příště budu chytřejší. :)
6-years-ago Me 
Ale stejně si říkám, jak je možné, že ten člověk nerad navazuje rozhovory na ulici... vždyť má doma místo psa, prase!! Myslím, že kdokoli, kdo se rozhodne procházet po parku s prasetem, musí počítat s očumováním, focením a dotazy vlezlých dětí... i kdyby byl Fin až do sedmého kolena. :) No ne?!

No comments: