10/01/2015

Rautatieasema Helsinki

Situated to the city centre, final stop of all the approaching trains. How does main railway station in Helsinki look like? See my pictures...


Situované do centra města, konečná zastávka všech přijíždějících vlaků. Jak vypadá hlavní nádraží v Helsinkách? Mrkni na mé fotografie...
(scroll down for English)

restaurant Vltava in Helsinki
Helsinki Central Station is located right in the city center, close to the Kamppi shopping center, 5 minutes walk from Senaatintori or Esplanadi park, and is a great place to meet. At least with my friends, we have always met there. (You just need to specify exactly where, because it is quite large :-) )

main entrance with "the guys with the balls"
Station has three entrances and is surrounded by the bus station from two sides - first Elielinaukio (towards Sanomatalo a main post office) and Rautatientori Asema (towards the square Rautatientori). Buses go from here to every corner of Helsinki. Under the building is the entrance to the subway (stop Rautatientori). There are also tram stop located close by (stop Rautatientori or little more distant Lasipalatsi).

restaurant Vltava Helsinki
Beside Elielinaukio there is one of the most famous czech restaurants in Helsinki - Vltava. Pronouncing of the name is quite problematic for Finns (too many consonants in a row), so they traditionally call it Valtava.
I have visited it there several times and it is not that special. Typical only with the Czech decoration (which is at some places amended with something Slovak) and beer that they sell (for a non-Czech price). I was disappointed that the bar is not tendered by anyone who speaks Czech (oh, how naive I am...).
us in front of the Central Station Helsinki
The restaurant has 4 parts (the building is quite large) and each of them is named, of course, in Czech. Names I think are quite absurd and I always wondered who and why they chose those exact ones. Their names are Hašek, Havel, Kundera and nice. Yes. The first two I kind of understand ... but Kundera although Czech, do not answer to it much anymore .. And the last one... If you know more about it, please write it into comments below the article. I would be curious to read some of your theories... 

In front of the restaurant is also a bus stop. Buses go to the airport and also to the port (where ferries leave to Stockholm, Tallinn and St. Petersburg).

tickets sale and waiting room
And now back to the station ... The third entrance is guarded by two huge statues of men holding glass globes. They dominate building, which itself is architecturally very important and interesting in its design. 

Inside is a large amount of stalls and shops with coffee, bagels, newspapers or books. There is also a cozy and spacious waiting room with a model of the station.

Inside the building there are toilets (1euro fee for use, in 2014). 

Railway track ends here. All trains that leave this station (especially those regional ones) stop in Pasila, where the tracks diverge into multiple directions. 
Read more on commuter trains of public transport in Helsinki in my article written in August 2014 - Public transport in Helsinki - commuter trains.

ČESKY:Hlavní nádraží v Helsinkách se nachází přímo v centru města, kousek od obchodního centra Kamppi, 5 minut chůze od Senaatintori či Esplanadi, a je skvělým místem k setkání. Aspoň s kamarádkami jsme se vždycky setkávaly tady (Jen je třeba specifikovat kde přesně. Místo je to značně rozlehlé :-) ).

Nádraží má 3 vchody a ze dvou stran je obklopeno autobusovými nádražími Elielinaukio (směrem k Sanomatalo a hlavní poště) a Rautatientori asema (směrem k náměstí Rautatientori). Autobusy odsud jezdí do všech koutů Helsinek. Pod budovou se nachází vstup do metra (zastávka Rautatientori). Kolem dokola jsou také umístěny tramvajové zastávky (zastávka Rautatientori či vzdálenější Lasipalatsi).

schedule of the trains inside
Vedle Elielinaukio se nachází jedna z nejznámějších českých resturací v Helsinkách - Vltava. Finům dělá vyslovení názvu problém (příliš mnoho souhlásek vedle sebe) a tak jí tradičně říkají Valtava.
Osobně jsem tam několikrát byla a není to žádné terno (pro Čecha). Typicky česká je jen výzdobou (jež je občas říznutá něčím slovenským) a pivem, které tam točí (za velmi ne-českou cenu). Byla jsem zklamaná, že za barem neobsluhuje ani jeden Čech případně nikdo z obsluhy nemluví česky (ach ta naivita, asi si říkáte...).
Rautatieasema building
Restaurace má 4 části (budova je to dosti veliká)  a každá z nich je pojmenovaná samozřejmě česky. Názvy mi příjdou dost absurdní a vždycky mě zajímalo, kdo a proč ta slova vybíral. Jmenují se HašekHavel, Kundera Milá. Sledujete? První dvě bych i chápala... Kundera sice Čech je, ale moc se k tomu nehlásí.. a Milá?? Chápete to? Pokud byste někdo věděl více, prosím, pište do komentářů, ušetříte mi tím desítky bezesných nocí. :-)
Restaurant Vltava, Helsinki

Před budovou restaurace je také autobusová zastávka. Autobusy odsud jezdí na letiště a taky do přístavu (odkud odplouvají trajekty do Stockholmu, Talinu a Petrohradu).

A teď zpět k nádraží... Třetí vchod budoby je strážen dvěma obrovskými sochami mužů držících v ruce skleněné koule. Jsou dominantou budovy, jež je sama o sobě architektonicky velmi významná a designově zajímavá.

vending machines
Uvnitř je početné množství stánků a obchůdků s lahůdkami, kávou, bagetami, novinami nebo knihami. Je tam také útulná a prostorná čekárna s modelem nádraží.

Uvnitř budovy jsou i toalety (poplatek 1euro za použití, v roce 2014).

Vlaková trať zde končí. Všechny vlaky, do kterých zde nasednete (zejména ty regionální) zastavují v zastávce Pasila, odkud se koleje rozbíhají do více směrů.
O regionálních vlacích městské hromadné dopravy v Helsinkách si přečtěte v mém článku ze srpna 2014 - Městská hromadná doprava v Helsinkách - regionální vlaky.

No comments: