19/09/2014

Public Transport in Helsinki with a stroller / Městská hromadná doprava v Helsinkách s kočárkem

my parents going to Kaivopuisto

What is Helsinki like with a stroller? Prague versus Helsinki?! Tips, tricks and recommendations from a mother with child.


Jak se jezdí v Helsinkách s kočárkem? Praha versus Helsinky?! Tipy, triky, doporučení od matky s dítětem.
(Česky níže)

walking to Kaivopuisto
This time we bring you an article written from perspective of parents with children. Our little son had celebrated his first year at the end of August and during that period we had opportunity to stroll or travel through Helsinki from one end to the other plenty of times. Thanks to my "carrier" of a babysitter I was also using public transport with bigger children (both with and without a pram) and therefore can give you a relevant opinion and good tips and tricks.

If comparing with Prague (capital of the Czech republic), I can rightaway state, that Helsinki is a paradise for prams and strollers. And not only due to the fact that it is three times smaller, hence easily explored on foot.

commuter train to Pasila
Advantage nb. 1 -  Easy metro line, and lifts are everywhere. I will long time remember, while I was visiting Prague, searching at the Flora metro station its entrance to the underground (meaning elevator or escalator, because I was walking with a pram, and there was nobody to help me on the stairs). After 20minutes (being already late for my meeting) I have asked a woman walking by with a stroller. She smirked and told me that of course stairs are the only option. In the end I got in through the escalator in the shopping centre (with a sign of "no strollers" on the handles). Eh?? Shortly, Prague metro station is not designed for mothers with children. Thank God we have babyware! However, that could not happen in Helsinki. Elevators and underpass are everywhere. I have not met yet any public place which would not be non-barrier. Unfortunately, as I mentioned in the previous article, elevators in Helsinki city centre are usually smelly (because homeless and drunk people tend to pee there). So nothing pleasant either. 

in front of Kamppi shopping centre
Advantage nb. 2 - Free travelling for anynone with a baby in the stroller. (It means that you do not have to have a valid ticket while travelling with a child under 6 years in the stroller). This applies to the metro, trams, all the buses and commuter trains inside Helsinki region, (all three zones), even to the ships to Suomenlinna. It is perfect! However remember, that child must be less than 6years old and must be seated in the pram during travel. 

Advantage nb. 3 -  With some exceptions (i.e. some old trams nb 4, 7 and 10, or some commuter trains) every transportation is non-barrier. Some tram lines are still partly run by old models with high stairs, but it is slowly changing. In the timetable you can always see wich tram is non-barrier. 

not all the places are stroller-friendly :-)
Couple of tips for travellers with prams:
 •  Always ask for a help. Sometimes people offer you assistance themselves, but usually not. Finnish politeness is epic. They rather let you climb up stairs with a stroller on your back, than isnsulting or offending you by suggesting that you need a help.
 • While entering bus with a stroller, take always second door (in the middle on the bus). With a stroller you do not need a valid ticket, hence no need to walk by a driver.
 • It is not allowed to eat or drink on the bus or in the tram. If you want to give a snack to your child. Try to be discrete and do not leave a mess.
 • If you are entering a bus already filled with 2 smaller or 3 bigger strollers (i.e. special place for strollers is full), do not bother trying to get in. Driver will not let you. Better wait for another bus.
 • In the commuter trains - new type of wagon - there is always one specialized wagon for strollers and bicycles. See the icons above the entrance doors!
 • Bicycles are possible to transport only by metro or commuter trains. Driver will never let you take it to the tram or to the bus.
ČESKY:

Tentokrát přináším článek z pohledu rodiče s malým dítětem. Náš malý syn včera oslavil první rok, a my jsme za tu dobu hlavní město Finska brázdili kočárkem křížem krážem. Díky své předchozí praxi chůvy jsem jezdila městskou hromadnou dopravou i s většími dětmi, mohu tedy posoudit výhody i nevýhody oproti cestování autem.

První, co mohu s klidem prohlásit: V porovnání s Prahou, jsou Helsinky pro matky s dětmi rájem. A tento nejen proto, že jsou třikrát menší a tedy lépe zvládnutelné pěšky. :-)

Opastinsilta, Pasila
Výhoda č. 1 - Jednoduchá trasa metra, všude jsou výtahy - v mysli mi asi dlouho zůstane návštěva stanice Flora, kde jsem chodila patnáct minut křížem krážem a hledala vchod dolů do metra (respektive výtah nebo eskalátor). Nakonec mě napadlo využít eskalátory v obchodním centru - ovšem až poté, co jsem oslovila kolemjdoucí ženu s kočárkem, která se na mě ušklíbla a sdělila mi, že výtah do metra tady určitě nenajdu. Podobně u jiného metra stanice trasy C, mi služba v budce řekla, že můžu po eskalátorech, pokud to umím. Eh?? Prostě jednoduše, pražské metro matkám s kočárky nepřeje. Zlaté nosítko! No v Helsinkách je oproti tomu všude výtah, dokonce i u některých podchodů. Ještě se mi nestalo, že bych narazila na stanici nebo veřejné prostranství, které by nebylo bezbariérové. Bohužel, jak jsem se zmínila v předchozím článku, výtahy bývají taky velmi smradlavé a občůrané, takže taky žádný med.

Kauppatori, Helsinki
Výhoda č. 2 - Cestování zdarma pro každou osobu s dítětem v kočárku - Ano, je to tak! Pokud v Helsinkách cestujete s dítětem v kočárku, neplatíte ani vy ani to dítě žádný poplatek. Týká se to autobusu, metra, tramvaje i regionálních vlaků (na území Helsinek, všechny 3 zóny), dokonce i lodě do Suomenlinna. Je to perfektní. Dítě musí však být mladší 6ti let a musí v době převozu v kočráku sedět.

Výhoda č. 3 - Až na některé tramvaje (např. číslo 4, 7 a 10) a některé regionální vlaky, je všechno nízkopodlažní -stejně jako v Praze, některé trasy stále ještě využívají staré funkční modely vozů tramvaje a vlaků. Je jich však opravdu minimum a na trasách se střídají s těmi nízkopodlažními (v jízdním řádu jsou ty nízkopodlažní viditělně označeny ikonou člověka na vozíčku).

icons on the train (new type)
Pár tipů pro cestující s kočárkem i bez.
 • O pomoc si vždy řekněte. Stává se, že vám někdo sám pomoc nabídne, no radši to předem neočekávejte. Finská slušnost je pověstná. Radši vás nechají tahat kočárek po schodech do tramvaje, než aby vás urazili.
 • Do autobusu vstupujte druhými (prostředními) dveřmi, jedině pokud máte kočárek. Protože nic neplatíte, nemusíte jít kolem řidiče.
 • V tramvaji, stejně jako v autobuse je zakázáno jíst a pít, takže pokud chcete dát svému děťátku svačinku, pokuste se, aby vás řidič neviděl (platí i o zmrzlině).
 • Pokud už jsou v autobuse dva větší nebo tři menší kočárky (tedy místo pro kočárky je plné), řidič vás dovnitř nepustí. Ani to nezkoušejte a rovnou počkejte na další.
 • V regionálních vlacích nového typu je vždy jeden vagon speciálně vyhrazen pro kočárky a kola - sledujte ikonu nade dveřmi!
 • Jízdní kola je možno převážet pouze v metru nebo v regionálním vlaku. Řidič vám nikdy nedovolí vzít jej do autobusu nebo do tramvaje.

No comments: