25/02/2013

Finnish Courses in Helsinki / Finské kurzy v Helsinkách

Do you want to study Finnish in Helsinki? I will recommend you couple of courses.

Chcete studovat Finštinu v Helsinkách? Doporučím vám pár kurzů.
(Česky níže)

I would like to recommend you couple of educational institutions, that provide courses of Finnish language for foreigners. 
  • Helsingin Aikuisopisto (Institut of Adult Education) - resides in Töölö (address Töölön tulli 8), right next to the bus stop and tram stop (Töölön tulli, bus 58, 506, 195,... and trams 4 and 10). They are offering long list of different evening or daytime courses, not only language ones. I have passed continuation of 3 Finnish language courses and got very satisfied - mainly thanks to my teacher Doris. Classes are cosy and within the building is simple cafeteria open until 19:00. Prices of courses are ok (in 2012 I paied for 6week language course 144euro).
  • Pasilan Kielikahvila Suoma (The Finnish Language Café at Pasila Library) -a "cafeteria", where you can once in a week meet with native speakers or other foreigners interested in Finnish and chat together, while drinking coffee or tea. It is organized in the library at Pasila (Kellosilta 8). I did not try it yet, but heard a lot about it. And we live near Pasila library.
  • Summer University of Helsinki -  I have heard about it lot. Everybody sais, that it is the best, but also the most expensive. Did not try, cannot say, but decided to include it in here.
  • Espoo Adult Education Institut - these courses are organized within an education of foreigners in Espoo. My friend Elena is attending the one at "Ruusutorpan koulu" (address Leppävaarankatu 24) and is satisfied. Prices are a bit lower than those at Helsingin Aikuisopisto. 
 Good information sources:
  • webpage Ilmonet - a wide scale of courses, language as well as other ones, for foreigners and Finns as well, provided by different educational institutions. Prices are great. I am planning to try one of those courses soon. Just beware that if you sign up and do not show up, you will still receive a full price invoice for the course (If you do not cancell your participation on time).
ČESKY:

Ráda bych vám doporučila několik vzdělávacích institucí, které poskytují kurzy Finského jazyka pro cizince.
  • Helsingin Aikuisopisto (Institut of Adult Education) - sídlem v Töölö (Töölön tulli 8), hned vedle autobusové a tramvajové zastávky (Töölön tulli, autobusy číslo 58, 506, 195,... a tramvaje 4 a 10). Poskytují celou řadu denních i večerních kurzů, nejen jazykových. Absolvovala jsem 3 po sobě jdoucí kurzy Finštiny pro začátečníky a byla jsem spokojená, zejména díky skvělé učitelce - Doris. Učebny jsou příjemné, dole funguje také kantýna (do 19:00). Cena kurzů je ucházející (v roce 2012 jsem za 6týdenní kurz zaplatila 144euro).
  • Pasilan Kielikahvila Suoma (The Finnish Language Café at Pasila Library) - "kavárna", ve které se při kávě či čaji schází cizinci s rodilými mluvčími, aby si popovídali ve Finštině. Koná se jednou týdně v městské knihovně v Pasila (Kellosilta 8), každou ..... Ještě jsem neměla tu čest vyzkoušet, ale chystám se tam. Bydlíme totiž v Pasila, dost blízko od knihovny.
  • Summer University of Helsinki - hodně jsem o ní slyšela od různých lidí a prý je nejlepší a také nejdražší. Sama jsem nevyzkoušela, proto nemůžu potvrdit. Nicméně přidávám do seznamu.
  • Espoo Adult Education Institut - tyto kurzy jsou pořádány v rámci vzdělávání cizinců v Espoo. Moje kamarádka Elena navštěvuje školu jménem "Ruusutorpan koulu" (adresa Leppävaarankatu 24) a je v ní spokojená. Cena je o něco nižší než v Helsingin Aikuisopisto.
Dobré informační zdroje:
  • webové stránky Ilmonet - široká nabídka kurzů, jak jazykových, tak jiných, pro cizince i pro Finy, a to z různých vzdělávacích institucí. Ceny jsou výborné. Brzy se chystám vyzkoušet některý z těch jazykových pro cizince. Upozornění, i pokud se přihlásíte a neobjevíte se tam (bez pokusu o zrušení účasti včas), příjde vám na vaši adresu faktura za kurz v plné výši.

No comments: