13/12/2011

Flow Festival Helsinki

Flow 2012
August musical festival in the heart of Helsinki.


Srpnový hudební festival v srdci Helsinek.
(Česky níže)

Flow 2012
Are you planning to be in Helsinki in August? Do you like music and festivals? You must not miss the Flow Festival. Finland's annual summer festival full of great music and top DJs.
It is Robert's annual tradition (for 4 years in the row), this time we were there together ... and we quite enjoyed it. Africa funk, techno, ska, Balkan Brass, disco, ... everybody will find something there.
 

Flow 2012
Technically well resolved - several separate stages with DJ or live music distributed on a sufficiently large space, toilets on every corner, even glarge "parking place" for bicycles. You cannot take your own food and drinks inside, so be prepared for other expenses, or a little "refreshment" in advance. :-)
Ticket price - in 2011 70 euros for one day (on the spot) for one (79 euros in 2012)
.

For more info check the web page: Flow Festival


ČESKY:

Plánujete být v Helsinkách v srpnu? Máte rádi muziku a festivaly? Nenechte si ujít Flow Festival.
 Každoroční finský letní festival plný super muziky a předních DJ.
Robova již 4 roky se opakující tradice, tentokrát jsme tam byli spolu... a dost jsme si to užili. Afrika funk, Techno, Ska, Balcan Brass, Disco, ...každý si tam najde něco.

Flow 2012
Technicky vyřešeno skvěle - několik oddělených podií s DJ nebo živou muzikou rozmístěných na dostatečně velkém prostoru, program dne a záchody na každém rohu, dokonce bylo poskytnuto velké "parkoviště" pro kola. Vlastní jídlo a pití dovnitř  vzít nelze a uvnitř samozřejmě drahá záležitost, počítejte tedy s dalšími výdaji nebo se trochu posilněte předem.

Cena lístku - v roce 2011 70euro na jeden den (na místě) pro jednoho (v roce 2012 už 79euro).

Pro bližší info se nechte zlákat webovkami: Flow Festival 

No comments: