15/12/2017

Kaivopihan karaokekellari

Here is why you should visit this awesome karaoke bar in the middle of the city centre of Helsinki.

Přečtěte si, proč byste měli navštívit tenhle super karaoke bar v centru města Helsinek.

(Česky níže)

Yep. I am gonna persuade you now to visit this place - at least once in your lifetime. 'cause to me it is the Mecca of karaoke places in Helsinki. :)

the address: Mannerheimintie 3, Helsinki
official webpage of Kaivopihan Karaokekellari
official facebook page

Age Limit 18 to Infinite


Last time I had visited this karaoke bar, my father called. It went something like this:
Dad: We wanna talk to Lucia. It is her nameday today. (Yeah, I was out at my daughter's nameday! I allow you to judge me! :) )
Me: Sorry, I am not at home, dad (it was 19.30, mind you).
Dad: Where are you?
Me: Out, singing karaoke.
Dad: Karaoke? AGAIN?? Where are kids?
Is it me, or is karaoke really perceived as something only childless single people should do? Well, it could be, but not in a karaoke bar Kaivopihan karaokekellari! You can have any family status, any year of birth in your driving licence, and you will feel comfortable there. Though, I have not seen so many youngsters. (Would I even be able to guess their age anymore?!) I would say that average age of a common customer could be 25 to 40...

No Dress Code

There are bars in which you feel inappropriate immediately after entering. I hate those places with their secret dress codes everybody knows and nobody tells you about. I always end up either over or underdressed.
That will not happen in Kaivopihan (eh, see how I nicknamed this place already? ;) ). You can come dressed up as you wish and nobody will raise an eyebrow (Though, I would not recommend nudity or underwear...you are still entering a public space after all. The bouncers might be friendly, but they  definitely don't hover...).

Three Stages


table at the main stage
This is one of the great features of this place. During Fridays and at the weekends you get to choose out of three different stages:
 • the main one named after the legendary Marilyn Monroe with awesome stage, which makes you feel like a rock star (You or me, does it matter?! :) )
 • side stage called Blues Brothers with a second bar (open this year in October),
 • and the smallest Karhu Cabinet (Karhukabinetti), which you can actually rent for a private party (should be able to seat up to 30 singing guests. Well, well, my birthday is coming... :) )
At the week days (Monday to Thursday), only the main stage is open, but that is quite alright, as at those days, the place is not as busy, and even after midnight waiting queue for a song does not climb over 50 minutes (unlike at the weekends).


Real Karaoke Place


There are some bars which might look like a karaoke place, but in real they are just regular bars with drunks and sleazy guys looking for a hook up... Yuck! Well, obviously, after midnight, in the place as big as Kaivopihan karaokekellari, those kind of customers appear as well...But you know, those people would appear even in Kiasma, if it was serving alcohol, and stayed open until 4.00 a.m.

The real base of the local customers are real karaoke lovers and people who came to sing their hearts out....one of the features I love.

Wide Song List and Rehearsal Booths


rehearsal booth from the inside
What a blast! Not only this place has a great list of songs, where you can find almost anything (I cannot say everything, because some of my favourite tunes are still missing), but you can also choose to sing your chosen one up to 5 tones down or 5 tones up from the original.

This is possible also in different karaoke bars, but only in Kaivopihan you can get into a soundproofed practicing booth and test, which of the versions suits you the best. I love it! I always sing there, if I can - which is not everytime, as there are only two of them and they are rather popular.

Beware - no drinks are allowed to the practicing booths, and from obvious reasons, there are windows in there and no locks on the doors ('cause those booths are meant exclusively for singing couple of songs and getting out of there).

Professional staff


It is always about the people, right? And I have no complaints in that area. 
 • Karaoke hosts are friendly and professional, dealing with problems and issues on the spot and efficiently. 
 • Bartenders might not be as chatty at the weekends or during Friday night, but can you blame them?! See the queue at the bar and reconsider... They do their job well. If you visit this place during some of the quiter days, you might have a friendly small talk or lure a smile out of one or two of them. :) 
 • I have not been dragged out of this place (yet :) ), so cannot say much about the local bouncers... but they look quite intimidating, so I would guess that they can handle their job pretty well.
If it is especially quite day, you can even experience the staff singing, which is awesome!


staircase and a cloakroom
See? There is so much to see and experience under those dark and scary looking stairs, behind the blue and white sign on the glass doors. 

Ah! I forgot the Restaurant. To be honest, I have never visited it. I just know that it is there, up, above the stairs... You will have to try that on your own.

Enjoy and have fun, guys! We might even meet there! :)

Wait! I must be frank here. I have a minor complaint... At the counter of a cloakroom right under the stairs, there is a lable which claims, that anybody who looks younger than 30, should be ready to present his or her I.D. 
Well, NOBODY has EVER asked ME! And that just feels WRONG! :)

Karaoke with a life band!:ČESKY:

Jo jo. Teď se vás pokusím přesvědčit, abyste navštívili toto místo - alespoň jednou v životě. Protože pro mě je to Mekka karaoke barů v Helsinkách. :)


Věkový limit 18 až nekonečno


Během mé poslední návštěvy mi zavolal tatínek. Rozhovor probíhal asi takto:

Táta: Chceme mluvit s Lucinkou. Dnes má svátek. (Ano, byla jsem venku ve svátek své vlastní dcery. Dovoluji vám, abyste mě soudili :) )Já: Omlouvám se, nejsem doma, tati (bylo to tak 19.30).
Táta: A kde jsi?
Já: Venku. Na karaoke.
Táta: Karaoke? UŽ ZASE?? A kde jsou děti?
Zdá se mi to nebo je karaoke skutečně vnímáno jako zábava jen pro bezdětné a svobodné jedince? Jinde možná jo, ale v karaoke baru Kaivopihan karaokekellari teda ne! Můžete mít jakýkoli rodinný status, jakýkoli rok narození v průkazu, a budete se tam cítit pohodlně. I když moc lidí mladších 20 let jsem neviděla. (Dokázala bych ještě vůbec správně odhadnout jejich věk?!)
Řekla bych, že průměrný věk běžného návštěvníka tady bude 25 až 40 let...

Žádný "dress code"


Existují místa, ve kterých se bezprostředně po příchodu cítíte naprosto nevhodně. Nenávidím takové bary a jejich tajná pravidla ohledně "dress code", která každý zná a nikdo vám o nich nikdy předem neřekne. Vždycky skončím buď příliš nebo málo slavnostně oblečená.

To se vám ale nestane v Kaivopihan (Vidíte, už máme pro sebe přezdívky! ;) ). Můžete se obléct, jak si budete přát, a nikdo se nad tím nepozastaví (i když bych vám nedoporučovala nahotu nebo spodní prádlo ... přece jen se nacházíte ve veřejných prostorech. Místní vyhazovači mohou být přátelští, ale určitě nebudou otálet...).

Tři scényJeden ze super výhod tohoto místa. V pátek a o víkendu si můžete vybrat ze tří různých karaoke scén:

 • hlavní scéna je pojmenovaná po legendární Marilyn Monroe a má úžasné pódium,na kterém se budete cítit jako rocková hvězda (vy nebo já, záleží na tom?! :))
 • vedlejší scéna se jmenuje Blues Brothers a najdete tam druhým bar (otevřena letos v říjnu),
 • a nejmenší Karhu Cabinet (Karhukabinetti), který si můžete dokonce pronajmout pro soukromou akci (a měl by pohodlně pojmout až 30 zpívajících hostů. Hmmm... moje narozeniny se blíží :) :) )
Ve všední dny (pondělí až čtvrtek) je otevřena pouze hlavní scéna, ale to je v pořádku, protože v těch dnech není místo tak zaneprázdněné a dokonce i po půlnoci čekací fronta na skladbu nepřesáhne 50 minut (na rozdíl od víkendů).

Skutečné karaoke


Existují některé bary, které se tváří jako karaoke, ale ve skutečnosti jsou to jen obyčejné bary s opilci a slizouny, co hledají známost na jednu noc ... Ble! No, samozřejmě, po půlnoci se i na tak velkém místě, jako je Kaivopihan karaokekellari, objeví i tito lidé... Ale víte co, oni by se objevili i v Kiasma (Museum moderního umění), pokud by se tam nabízel alkohol a místo bylo otevřené až do 4.00 ráno.

Pravou základnou místních zákazníků jsou skuteční milovníci karaoke a lidé, kteří si přišli od srdce zazpívat... A to se mi fakt líbí.


Široký výběr písní a zkušební kabinky

Nejen že tu najdete skvělý seznam skladeb, který obsahuje téměř všechno (nemohu říct úplně všechno, protože některé z mých oblíbených písniček tam stále ještě chybí), ale můžete si melodii posunout až o 5 tónů nahoru nebo o 5 tónů dolů oproti původní verzi. 

Tohle je možné i v jiných karaoke barech, ale pouze v Kaivopihan si můžete vlézt do zvukotěsné zkušební kabinky a vyzkoušet, která z verzí vám vyhovuje nejlépe. Je to úža! Vždycky je volná, tak tam jdu - což není vždycky, jelikož jsou jen dvě a jsou dost populární.

Pozor - žádné nápoje do zkušebních kabinek... a ze zřejmých důvodů má každá okno a na dveřích žádné zámky (protože tyto kabinky jsou určeny výhradně k vyzkoušení pár písní, a tím to hasne).

Profesionální přístup zaměstnanců


Vždycky je to o lidech, že? A já v téhle oblasti nemám žádné připomínky.
 • Hostitelé (konferenciéři?) karaoke jsou přátelští, profesionální a problémy se  zabývají problémy přímo na místě a velmi efektivně.
 • Obsluha baru není o víkendech nebo v pátek večer příliš hovorná, ale divíte se jim?! Podívejte se na frontu u baru a znovu si to rozmyslete... Svou práci rozhodně zvládají dobře. Navíc pokud navštívíte toto místo během některých klidnějších dnů, možná se vám podaří z nich vyloudit úsměv nebo přátelský rozhovor. :) 
 • Ještě mě odtamtud nikdo nevynášel (zatím :)), takže o práci místních vyhazovačů toho moc nevím... ale vypadají docela děsivě, a tak myslím, že práci dělají dobře.
No a jestli se tam objevíte v některý z opravdu klidných večerů, mohli byste slyšet zpívat i  některé zaměstnance, a to je fakt super zážitek.

Vidíte? Je tolik k vidění a k prožití, tam pod těmi temnými a děsivě vypadajícími schody, za modrobílým nápisem na skleněných dveřích.

A jó! Zapomněla jsem na restauraci. Abych byla upřímný, nikdy jsem v ní nebyla. Jenom vím, že je tam, nahoře nad schody... Nic naplat, vyzkoušet ji musíte sami.

Tak se dobře bavte, děcka! Třeba se tam i potkáme! :)

Počkejte! Musím být upřímná. Měla bych i jednu malou stížnost ... Na pultu šatny přímo pod schody je nápis, který tvrdí, že každý, kdo vypadá mladší 30 let, by měl být připravený předložit svůj průkaz totožnosti.
Takže... MĚ se NIKDY nikdo NEPTAL! A na tom je něco zatraceně ŠPATNĚ! :)

No comments: