22/09/2014

Rovaniemi

Administrative municipality of Lapland, located 6km from the Arctic Circle. In autumn indeed beautiful place. "Ruska" begins!

Administrativní město Laponska položené 6km od polárního kruhu. Na podzim je tam opravdu krásně. Začíná "ruska"!
(Česky níže)


Ruska tulee!
Hooray! At last I can say that I have been in Lapland!
My beloved friend Marianne, who was born in Oulu, had studied in Rovaniemi and decided to show me that place - only two days, this time - just a small teaser before the bigger trip, she said. it was just me, her and little Juraj (Robert stayed at home, this time, happy that he does not need to travel anywhere).

I have to admit, that I fell in love. It could be thanks to the fact that we were travelling on the beginning of autumn (my favourit time of year), when starts so called finnish ruska (trees are covered in beautiful colours and earth is cool and warm at the same time). 

Even people seemed to me different comparing to Helsinki. More friendly. More relaxed. Like if they were breathing more and deeply...and also living.

Rovaniemi online:
If you are interested in the Rovaniemi airport - check pictures from another article - Airport in Rovaniemi


Fun fact: Local McDonald was 9years ago the northernmost branch of the franchize in the World (told me my friend who had lived here 9years ago and could not tell if it was still truth).

ČESKY:

Hurá! Tak už i já můžu říct, že jsem byla na území Laponska!
Má milovaná kamarádka Marianne, která se narodila v Oulu, studovala v Rovaniemi a rozhodla se mi to tam ukázat - prozatím prý jen krátká ochutnávka, dva dny. Tentokrát pouze já, ona a malý Juraj (Robert zůstal doma, spokojeným že nikam nemusí cestovat).

Musím přiznat, že jsem se zamilovala. Napomohl tomu hlavně fakt, že jsme letěli na začátku podzima (mé oblíbené období), kdy začíná tzv. ruska (finský výraz pro čas, kdy se začínají barvit listy stromů. Příroda hraje všemi barvami a země je krásně chladivá a teplá zároveň).

I lidé mi přišli takoví nějací jiní, než v Helsinkách. Přátelštější. Více uvolnění. Jako by dýchali z plných plic a stejně tak i žili.

Rovaniemi online:
Pokud vás zajímá něco o letišti v Rovaniemi, mrkněte na fotky v dalším článku - Letiště v Rovaniemi.

family friendly Rovaniemi
Zajímavost:

Místní McDonald byl ještě před devíti lety nejsevernější pobočkou této franšízy na světě (říkala kamarádka, která tu už devět let nežije, nemohla tedy říct, zda je to ještě pravda).

No comments: