04/08/2014

Public transport in Helsinki - commuter trains / Městská hromadná doprava v Helsinkách - regionální vlaky

Whole new dimension of Helsinki public transport - plus links to the useful websites.


Nová dimenze městské hromadné dopravy v Helsinkách - plus užitečné internetové odkazy.

(Česky níže)

vending machines
Public transport in Helsinki is not so complicated (see two previous articles - Public Transport 1 and Public Transport 2). However, if you choose to travel via commuter train, you discover a completely new dimension. Commuter trains travel through 3 zones (1st Helsinki - in Finnish called sisäinen = inside one, 2nd SEUTU + 3rd zone Kerava, Sipoo and Kirkkonumi).

Tickets can be purchased either at the counter at the main railway station (Rautatieasema) and in Pasila, via vending machines (green ones, marked with the sign "VR"; they can carry out whole transactions in Finnish, Swedish and in English) or directly on the train - if you own the electronic travel card for public transport - on the special terminal - see the picture above.

Price of tickets:
 • 1st zone (Helsinki, sisäinen) - 2,50euro (in 2014)
 • 2nd zone (SEUTU) - 5,00euro (in 2014)
 • 3rd zone - 7,00euro (in 2014)
main entrance to the Rautatieasema (with Robo's mum)
Check actual prices on HSL webpage.

Note: A person transporting child under six years old in the stroller (!) is commuting for free (in the trains, as well as in other vehicles of the public transport in Helsinki). The child must actually sit in the stroller. For mothers on the maternity leave this is a godsend!
Bicycles are also transfered for free. (Commuter trains and metro trains are the only vehicles that you can use for transportation in the Helsinki pubhlic transport).
While entering train, watch icons of a stroller or a bicycle above doors. In the newer trains there is always one special wagon for bikes and strollers. In the older ones you have to stay in the area behind the entrance. 

All the commuter trains depart from Helsinki Central Station (Rautatieasema) and through the Pasila train station are issued in different directions. They are lettered. For example M-train is going in the Vantaa direction.
  
Trains marked with letters T,H,R are going to Riihimäki;
trains marked with letters K, N are going to Kerava;
train marked with letter G end up in Saunakallio.
 • Last stop of the first zone is called Puistola. 
 • Last stop of the second zone is called Korso 

Train marked with letter Y is going to Karjaa; 
trains marked with letters S, U, L are going to Riihimäki; 
train marked with letter E ends up Kauklahti;
train marked with letter A ends up in Leppävaara.
 • Last stop of the first zone is called  Pitäjänmäki. 
 • Last stop of the second zone is called Mankki. 
Trains marked with letter M ends up in Vantaankoski.
 • Last stop of the first zone is called  Malminkartano. 
 • Last stop of the second zone is called Vantankoski.

No worries! No need to remember that! Information about trains and schedules can be easily found on http://www.reittiopas.fi/en/. Poster with all the stations (different zones color coded) are hanging in every wagon, usually above entrances. I took a picture of them for you. Check them below. Names of the stations are written in Finnish and in Swedish.

You can read more about the building of the Central Railway station Helsinki in my article Rautatieasema Helsinki.

ČESKY:

Městská hromadná doprava v Helsinkách není až tak složitá. (Jak už jsem se snažila popsat ve dvou předchozích článcích - Městská hromadná doprava 1 a Městská hromadná doprava 2). Pokud však zvolíte přepravu regionálními vlaky, získáte nové rozměry. Ta má totiž hned 3 pásma (1. Helsinki, 2. SEUTU. + 3. Kerava, Sipoo and Kirkkonummi).

Jízdenky můžete zakoupit buď o okénka na hlavním vlakovém nádraží (Rautatientori) či v Pasila, ve speciálních automatech (zelené, označené písmeny VR, možno provést transakci ve Finštině, Švědštině či Angličtině) nebo pokud vlastníte elektronickou kartu pro městskou hromadnou dopravu přímo ve vlacích, pomocí speciálního terminálu - viz fotografie.

Cena jízdenek:
 • 1. pásmo (Helsinki, finsky sisäinen ve smyslu uvnitř) - 2,50 (v roce 2014)
 • 2. pásmo (SEUTU) - 5,00euro (v roce 2014)
 • 3. pásmo - 7,00euro (v roce 2014).
Aktuální ceny najdete na webu HSL (v Angličtině)

Pozn. Osoba, která s sebou převáží dítě do 6let věku v kočárku (!) jezdí v regionálních vlacích zcela zdarma (stejně jako ve všech ostatních dopravních prostředcích městské hromadné dopravy). Ovšem dítě musí opravdu sedět v kočárku. Pro matky na mateřské je tohle terno!
Kola jsou v regionálních vlacích převážena také zdarma. (Jízdní kola můžete převážet pouze v metru a v regionálních vlacích).
Při nastoupení sledujte ikonu kočárku či kola nalepenou nad dveřmi. V novějších vlacích, které jsou také bezbariérové je vždy jeden speciální vagón pro kola a pro kočárky. V těch starších kola i kočárky stojí v prostoru u dveří.

Rautatieasema Helsinki
Všechny regionální vlaky odjíždějí z hlavního nádraží Helsinky (Rautatientori) a skrze zastávku Pasila se vydávají do různých směrů. Vlaky jsou označeny písmeny. Např. ve směru do Vantaa jezdí pouze vlak označený písmenem M.

Vlaky označené písmeny T,H,R jezdí do Riihimäki; 
vlaky označené písmeny K, N jezdí do Kerava;
vlak označený písmenem G zase do Saunakallio.
 • Poslední zastávka první zóny se jmenuje Puistola
 • Poslední zastávka druhé zóny se jmenuje Korso.
Vlak označený písmenem Y jezdí do Karjaa;
vlaky označené písmeny S, U, L jezdí do města Riihimäki;
vlak označený písmenem E končí v Kauklahti (stále ještě druhá zóna);
vlak označený písmenem A končí v Leppävaara (stále ještě druhá zóna).
 • Poslední zastávka první zóny se jmenuje Pitäjänmäki
 • Poslední zastávka druhé zóny se jmenuje Mankki.
Vlak označený písmenem M končí ve Vantaankoski.
  • Poslední zastávka první zóny se jmenuje Malminkartano
  • Poslední zastávka druhé zóny se jmenuje Vantaankoski (konečná zastávka).
  Předchozí rozpis si ovšem pamatovat nemusíte. Vlaky jednoduše najdete na internetové stránce http://www.reittiopas.fi/en/ a plakát s jednotlivými pásmy visí ve vlakových stanicích i ve vlacích (většinou nad dveřmi) - barevně jsou pak odlišeny jednotlivé linky - barvy názvů stanic napoví, kde končí a začínají jednotlivá pásma - vyfotila jsem ho pro vás. K vidění níže, na konci článku. Názvy stanic jsou napsány Finsky a Švědsky.


  O Hlavním nádraží v Helsinkách si můžete přečíst více v mém článku Rautatieasema Helsinki.


  train stations - commuter trains Helsinki - part 1 - Espoo

  train stations - commuter trains Helsinki - part2 - Vantaa

  No comments: