26/08/2012

Suomenlinna


A fortress on the island. Perfect destination for a trip.

Pevnost na ostrově. Skvělé místo pro výlet.

(Česky níže)
Suomenlinna is (as the name suggests - Suomen = Finnish, linna = fortress, castle) a fortress built on the  group of islands surrounding Helsinki. It was developed in 1748 - 1750, numerous troops were seated there to protect the port from enemies and it outlast with Helsinki either its Swedish and Russian era.

cannon
It is very unique and definitely worth visiting. In 1990 it has been listed in UNESCO (as a monument of military architecture) and is a sort of open-air museum (with original fort, cannons and catacombs), there are still civil inhabitants living all around the island (official webpage states that there are 850 inhabitants in total). Suomenlinna itself operates as any other district of Helsinki.

military church
You can find there their own fire station, kindergarten, elementary school, church, library, groceries, etc. Public transport there regularly transports either inhabitants and visitors (HSL information).

Suomenlinna can only be reached by a ferry. You have two options. You can choose either the more expensive one (for tourists) or the one that is operated by the City of Helsinki. I recommend you the cheaper alternative. It is a part of public transport and so you can use a common ticket (2,70 euro). If you are using a one-day ticket, it is also valid. I have heard that on the expensive ferry there is not anything extra to be seen.

original house
Both ferries depart from the city centre, from the place called Kauppatori. The stop of public transport is clearly marked with a blue and white pointer. During the day there is no need to wait, boats depart every 20minutes.

In summer Suomenlinna is popular place both for young people and families with children. Besides walking around the coast, you can organize there a picnic, play frisbee or do any other fun staff on the lawns or in the parks.


You can swim in the sea and sunbath on some of its beaches or big stones all around the shores. Popular are also local cafeterias distributed around the main route from the port to the "King's gate".

indicators along the route
The island also boasts several unique museums. You can for example explore the real submarine from the inside.
I have attached photos that speak for themselves and certainly lure you to visit Suomenlinna.
For more information visit official webpage of the fortress - Suomenlinna.


ČESKY:

Suomenlinna je (jak název napovídá - suomen finskýlinna pevnost, hrad) pevností vystavěnou na skupině ostrovů obklopujících Helsinky. Vznikla v letech 1748 - 1750, byla sídlem početného vojska, jež chránilo tehdy vzkvétající přístav před nájezdy nepřátel a prožila spolu s Finskem jak švédskou tak ruskou éru.
Map of Suomenlinna

Je unikátní nejspíš vším, co se jí týká a rozhodně stojí za návštěvu. I přestože v roce 1991 byla zapsána do seznamu památek UNESCO (jako památník vojenské architektury) a je tedy jakýmsi skanzenem (se zachovalými původními prostory pevnosti, děly a katakombami), je celá obývána civilními obyvateli (na ostrově Suomenlinna žije okolo 850 obyvatel, jak uvádí oficiální webové stránky) a funguje tedy jako jakýkoli jiný distrikt Helsinek. 

walking on the coast
Naleznete tam vlastní požární stanici, školku a základní školu pro děti, kostel, knihovnu, potraviny... Městská hromadná doprava tam pravidelně dopravuje a odváží jak návštěvníky tak místní obyvatele (HSL informace).Kauppatori Helsinki
Na ostrov se dostanete pouze pomocí lodě. Máte dvě možnosti. Vybrat si tu dražší (pro výletníky) nebo tu, kterou provozuje město Helsinky. Doporučuju levnější variantu. Jedná se o součást městské hromadné dopravy, stačí Vám tedy obyčejný lístek za 2,70 (pokud máte jednodenní lístek, platí vám i na této lodi). Slyšela jsem, že na výletní lodi toho moc navíc neuvidíte.

Kauppatori Helsinki

Obě lodi odjíždí z centra města, z místa zvaného Kauppatori. Stanoviště městské hromadné dopravy je viditelně označeno modrobílým ukazatelem - přes den ani nemusíte čekat, odjíždí každých 20minut. 

swimming in the sea

V létě je Suomenlinna oblíbeným místem jak mladých lidí, tak rodin s dětmi. Kromě procházky podél moře, nabízí možnost uspořádat piknik, zahrát si frisbee nebo volejbal na některé z travnatých ploch či v parku. 

beach at Suomenlinna

Na některé z pláží se můžete dokonce i vykoupat ve studném moři a opalovat se na vyhřátých kamenech. Oblíbené jsou posezení a kavárny rozseté podél hlavní prohlídkové trasy ke "Královské bráně". 

submarine museum

Na ostrově se také nachází několik unikátních muzeí. Můžete si třeba zevnitř prohlédnout opravdovou ponorku.

Přiložila jsem fotografie, které mluví samy za sebe a určitě vás nalákají k prohlídce. 


Pro další informace navštivte oficiální webové stránky - Suomenlinna.

No comments: