26/08/2012

Seagulls / Rackové

at Senaatintori
Birds who reign Helsinki.


Ptáci, kteří kralují Helsinkám.

(Česky níže)

Inseparable from Helsinki. You will find them everywhere and not always it is a pleasant encounter. Sometimes it feels like being in the Hitchcock movie... attacked by screaming birds trying to catch your sandwich, apple, bowl of cherries... practically anything. They say that a bigger seagull is able to steal an ice-cream right from the hand of a child. Beware especially around Kauppatori, Senaatintoiri and Esplanadi puisto...
In Helsinki there is need to feed birds. They feed themselves - from your own plate...

Note from 2017: I lost all my respect for these birds. I am sorry, Richard Bach...but I cannot stand them. :-P


Vlad & Santosh at Suomenlinn
ČESKY:

Neodmyslitelní od Helsinek. Narazíte na ně všude a ne vždy jde o příjemné setkání. Někdy si můžete připadat jako v Hitchcockově filmu...atakování řvoucími ptáky, kteří si brousí zobáky na váš sendvič, jablko, misku třešní...v podstatě na cokoli. Takový větší racek je prý schopný ukradnout dítěti zmrzlinu přímo z ruky. Mějte se na pozoru zejména v okolí Kauppatori, Senaatintori a Esplanadi puisto,... 
V Helsinkách netřeba tyto ptáky krmit. Krmí se sami z vašeho...

Poznámka z roku 2017: Ztratila jsem veškerou úctu a respekt k těmto ptákům. Promiňte, pane Richarde Bachu, ale opravdu je nemůžu vystát. :-PNo comments: