26/08/2012

Waiting is not Easy / Čekání není snadné

Finnish Forest
About dejection and the beginning of my life in Finland

O splínu a začátcích mého života ve Finsku
(Česky níže)

First thing you need to learn when you come to Finland is how to OPEN - door, box of milk, hearts of people,... door to the social security system...and it takes time. 

Senaatintori, Helsinki
Everything takes time in Finland. Being foreigner living in Finland means learning how to be patient, positive and trusting despite your inner feeling that the uncertainty will take forever. 

 Entering Finland and waiting to be completely signed up to the system is like Finnish winter... It takes time, it is dark, depressive... and spring is nowhere to be seen. You know that it should come, but there are no signs of its arrival at all... And so you just need to keep on living in the cold and dark uncertainty, believing that everything will be fine. Because one day you just wake up, look out of the window and you see that it is there. Out of nowhere came spring, bringing light...Finnish I.D., KELA card, ... turning you suddenly, unexpectedly into a foreigner officially living in Finland.
Czech Forest

Every each of us has our own personal winter time. It is severe, but it is needed. Just accepting it brings us half way to the success... Unfortunately the other half is full of sweat and blood... full of hard work... and full of sacrifices... because entering life in Finland (or any other foreign country?) means letting go of yourself. Forgetting everything you knew, you could, you wanted...because it does not count anymore... and you are starting over again.

ČESKY:


První, co se musíte naučit, když přijedete do Finska je OTEVÍRAT - dveře, krabici od mléka, srdce lidí,... dveře do sociálního systému... a ono to nějakou dobu trvá.

Všechno ve Finsku chce čas a jako cizinci žijící ve Finsku se musíte naučit, jak být trpěliví, pozitivní a důvěřující i přestože někde uvnitř máte pocit, že ta nejistota tady bude navždy.
Venceslav square, Prague

Začátek života ve Finsku a čekání na kompletní zápis do systému je jako finská zima... Nějakou dobu to trvá, je to temný a často i depresivní čas a jaro není nikde k vidění. Víte, že by mělo přijít, ale známky jeho příchodu prostě nikde nejsou... A tak jen pokračujete v životě v chladu, tmě a nejistotě a věříte, že všechno bude v pořádku. Protože jednoho dne se pak probudíte, kouknete z okna a zjistíte, že je tady. Z ničeho nic přišlo jaro a přineslo s sebou světlo... finské identifikační číslo, KELA kartu,.. proměňujíc vás náhle a nečekaně v cizince oficiálně žijícího ve Finsku.


Každý z nás máme svou osobní finskou zimu. Je sice různě dlouhá, ale i přesto může být krutá a je potřebná. Pouze její přijetí vás dostane na půl cesty k úspěchu... Bohužel ta druhá půlka cesty je pak plná potu, krve a odříkání (jak by řekla moje babička) ...a těžké práce a taky obětování. Protože přestěhovat se z České republiky do Finska (či do další jiné země?) znamená opuštět sám sebe. Zapomenout na všechno, co víte, co můžete nebo co chcete... Abyste začali znovu, úplně od začátku.

No comments: